Skip to main content

Kuidas minna Erasmus+ programmiga õpetama või koolitusele

ENNE LÄHETUSSE MINEMIST

 • Vali vastuvõttev kõrgkool partnerkõrgkoolide nimekirjast, kooskõlasta lähetuse sihtkoht, periood ja eesmärgid oma õppekava juhi, struktuuriüksuse juhi, vastuvõtva kõrgkooli ning rahvusvaheliste suhete juhi Grete Sõõruga.
 • Kui vastuvõtva kõrgkooliga on lähetuse aeg ja eesmärgid kokku lepitud, tuleb nii õppejõududel kui töötajatel koostada etteantud vormis tööplaan ja allkirjastada leping (Mobility Agreement Teaching / Mobility Agremeent Training). Kui leping on allkirjastatud töötaja ja rahvusvaheliste suhete juhi poolt, saada leping vastuvõtvasse kooli allkirjastamiseks. Kolmepoolselt allkirjastatud leping tuleb edastada kindlasti rahvusvaheliste suhete juhile ning rahvusvaheliste suhete projektijuhile. Lepingu allkirjastamine toimub paberkandjal ning edastamine skaneerituna (digiallkirjastatud lepingud ei ole rahvusvahelistelt loetavad). 
 • Järgmisena võta sõidupiletite, kindlustuse ja majutuse pakkumine, kas iseseisvalt  või allolevate reisipakkujate kaudu. Pane tähele, et veel ei saa pakkumist kinnitada ega pileteid osta! Pakkumise võid kinnitada/piletid osta, kui RTIP-i välislähetuskorraldus on rektori poolt kinnitatud. Estravel ja GoTravel-i poolt on volitatud reisipakkumist kinnitama kõrgkoolis Grete Sõõru, Ave Perve ja Eve Epner. 

  AS GoTravel 
  reelika.seljuskin@go.ee või ariklient@gotravel.ee, tel +372 631 0134

  Estravel
  business@estravel.ee 

  Baltic Tours 
  corporate@baltictours.ee
  Leili Timm, tel. 6300408

  Või vali sobiv pakkuja ise (v.a CWT Estonia ja Wris).
   

 • Esita Riigitöötaja iseteenindusportaalis lähetusavaldus. Lähetuse perioodi sisse arva ka reisipäevad, ürituse toimumise kuupäevad peavad klappima Mobility Agreementis olevate kuupäevadega (ehk ilma reisipäevadeta). Lähetuskorraldusse lisa manusena ka eelnevalt kolmepoolselt allkirjastatud leping (Mobility Agreement). Lähetuse puhul kaetakse reisikulud, majutus- ja kindlustuskulud ning päevarahad. Finantsallika ja eeldatavate kulude osa kooskõlasta eelnevalt rahvusvaheliste suhete juhiga.
 • Kui lähetusavaldus on kooskõlastusringi läbinud, siis kinnita sõidupiletite, majutuse ja kindlustuse tellimus. Kõrgkool võtab vastu vaid e-arveid. 

PÄRAST LÄHETUST
Vahetuses osalenud õppejõud/koolitusel osalenud töötaja peab pärast naasmist esitama partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimist kinnitava tõendi/koolitusel osalemist kinnitava tõendi. Vastuvõttev partner peab kinnitama lähetuse tööpäevad, millal osaleja reaalselt tegevustest osa võttis. See periood ei ole seotud reisipäevadega. Koopia tõendist saada rahvusvaheliste suhete projektijuhile ja lisa RTIP-i kuluaruande juurde manusena. Kõige lihtsam ja kindlam on tunnistuse põhi ise valmis teha ja võtta vastuvõtvast kõrgkoolist allkiri. Tunnistuse vormi leiate siit
RTIP-i lähetuse aruandesse lisa kõik kulusid tõestavate originaaldokumentide skaneeritud versioonid (pardakaardid, piletid jms) ja tunnistus/tõend osalemise kohta. Kulusid tõestavate dokumentide puudumisel kulusid ei hüvitata.

Pärast välislähetuse lõppemist peab iga õppejõud/töötaja esitama on-line tagasiside-aruande EU Survey andmebaasi vahendusel, milles ta annab hinnangu lähetusperioodile. Andmebaas saadab automaatselt programmis osalenutele pärast perioodi lõppu e-posti teel teate, mis sisaldab otselinki EU Survey tagasiside-aruandele. Lisaks tuleb täita välislähetuskorralduse tagasiside siseveebis

 

Lisainfo:

 • Contact image

  Grete Sõõru

  Rahvusvaheliste suhete juht

  • grete.sooru@ttk.ee
  • +372 516 7577
  • 104