Skip to main content

Erasmus+ lähetuse toetused

 

 

Erasmus+ programmi raames õpetama või koolitusele minemist toetatakse Eramus stipendiumiga. Stipendium koosneb kahest osast – reisitoetusest ning elamistoetusest. Reisitoetust makstakse vastavalt reisidistantsile, elamistoetus sõltub vahetusperioodi pikkusest ja sihtriigist. Stipendium ei ole mõeldud õppejõu töötasuna. Õppejõud ja töötajad võivad Erasmus programmis osaleda ka 0- toetusega.

Reisitoetus - Reisitoetuse ühikuhinnad (2023. aasta projekt), kehtib kuni 31.07.2025. 

Lähtekoha ja sihtkoha vahemaa  Tavapärase reisi ühikuhind Keskkonnasäästliku reisi ühikuhind

Vahemaa 10 kuni 99 km:

 23 eurot osaleja kohta

 

Vahemaa 100 kuni 499 km:

180 eurot osaleja kohta

210 eurot osaleja kohta

Vahemaa 500 kuni 1999 km:

275 eurot osaleja kohta

320 eurot osaleja kohta

Vahemaa 2000 kuni 2999 km:

360 eurot osaleja kohta

410 eurot osaleja kohta

Vahemaa 3000 kuni 3999 km:

530 eurot osaleja kohta

610 eurot osaleja kohta

Vahemaa 4000 kuni 7999 km:

820 eurot osaleja kohta

 

8000 km ja rohkem:

1 500 eurot osaleja koht

 

Nota bene: „lähtekoha ja sihtkoha vahemaa“ on nende asukohtade vahemaa, kuid ühikuhind katab reisi edasi ja tagasi sõidu kulud.

Vahemaa kalkulaator: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

2. Elamiskulude toetus

Elamiskulud on mõeldud Erasmuse lähetuse majutuse, reisikindlustuse, kohaliku transpordi ja päevarahade katteks. Elamistoetus arvutatakse sihtriigiti kehtestatud piirmäärade vahemikku aluseks võttes. Esimesed 14 päeva arvestatakse toetust 100% ulatuses ja alates 15. päevast 70% kasutatud 100%lisest toetusest iga lisandunud päeva eest. Toetussummad sõltuvad sihtriigist, kuhu töötaja lähetatakse. 

Töötaja saab:

  • Reisitoetus, sh lisatoetus rohelise reisiviisi eelistamise korral (roheliseks reisiviisiks on näiteks buss, rong või sõidujagamine. Rohelise reisiviisi alla ei kuulu lennu- või laevatransport).
  • Elamistoetus vastavalt sihtriigile.
  • Erivajadustega osalejatega seotud lisatoetus, näiteks puudest tingitud lisakulud või saatva inimese kulud.

Kõrgkool kinnitab iga Erasmus+ lepingu töötajate lähetuse elamistoetuse piirmäärad. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände:

  • 2023. a lepingu piirmäärade tabeli leiate siit. Kehtib kuni 31.07.2025. 
  • 2023. a lepingu õppejõudude ja töötajate elamiskulude toetuse piirmäärade kinnitamise käskkirja leiate siit.