Skip to main content

IUHPE

IUHPE
 International Union for Health Promotion and Education

Missioon
IUHPE missiooniks on globaalsel tasandil tervise edendamine ning panustamine võrdse tervise- ja elukvaliteedi saavutamisse, seda nii riikide siseselt kui maailma riikide vahelises võrdluses. Tervise edendamine peab toimuma ühiskonna vahendusel ja ühiskonna jaoks. See toetub olemaolevatele vahenditele ja varadele, kus tervishoiuvaldkonna esindajad ja eri sotsiaalse ja etnilise taustaga ühiskonnaliikmed teevad koostööd, et panna paika prioriteete, leida lahendusi ning teha otsuseid kõigi huvitatud inimeste nimel eesmärgiga suurendada osalust, edendada sotsiaalset toetust ning parandada rahvatervist ja elukvaliteeti.

Eesmärgid:
   • tervise propageerimine kogu maailmas;
   • efektiivse tervise- ja tervisedenduse alase teadmisbaasi loomine;
   • poliitika ja praktika efektiivsuse tõstmine;
   • võimaluste loomine tervise- ja tervisedenduse alase hariduse saamiseks.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindab võrgustikus Epp Reedik.
Täiendavat informatsiooni vaata siit.


 

  • Contact image

    Epp Reedik

    • epp.reedik@ttk.ee
    • +372 671 1756
    • 234