Skip to main content

ENOTHE

                              

ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) loodi 1995. aastal Euroopa Liidu raames COTEC-i (Council of Occupational Therapists for the European Countries - Euroopa maade tegevusterapeutide nõukogu) initsiatiivil ja ERASMUS programmi finantseerimisel. ENOTHE on Euroopa Komisjoni poolt rahastatav temaatiline võrgustik SOCRATES/ ERASMUS programmi temaatiliste võrgustike raames alates 1997. aastast. Temaatilise võrgustiku peamiseks eesmärgiks on kvaliteedi tõstmine ja Euroopa dimensiooni määratlemine ja arendamine antud akadeemilise distsipliini siseselt või muudes üldist huvi pakkuvates küsimustes läbi ülikoolide fakulteetide, akadeemiliste- ja erialaorganisatsioonide, tööandjate ja kliendiorganisatsioonide koostöö.

ENOTHE üldeesmärgid:
• ühtlustada Euroopa Tegevusteraapia õppeprogrammid (instituudid, koolid, ülikoolid) eesmärgiga edendada tegevusteraapia alase hariduse taset ja sisu;
• koostöös COTEC-iga propageerida tegevusteraapia alast haridust Euroopas.

Eesmärgid:
• tõsta Euroopa tegevusteraapia kõrgharidusstandardeid, kasutades WHOT standardeid ja kvaliteedi tagamise meetodeid, et jõuda vastastikuse tunnustamiseni;
• tutvustada ja propageerida ECTS (European Credit Transfer System) süsteemi kasutamist tegevusteraapia alases hariduses;
• arendada tegevusterapeutide elukestvat õpet, kaasa arvatud ühiste haridus/Euroopa programmide edendamine;
• pakkuda toetust ja nõustamist asutustele, kes soovivad alustada tegevusteraapia hariduse programmide õpetamist (sealhulgas Kesk- ja Ida-Euroopas).

Projekti töörühmad:

Projekti töörühmadel on kitsamalt piiritletud ülesanne ja vastav tööplaan, mis on üldkoosoleku poolt heaks kiidetud. Järgnevate aastate jooksul keskenduvad töörühmad järgmistele teemadele:
• tegevusteraapia alase hariduse ühtlustamine ja kvaliteedi tagamine Euroopas;
Euroopa dimensiooni arendamine tegevusteraapia õppekavas;
jätkuva õppe ja teadustöö arendamine tegevusteraapias;
 innovatiivsete õppemeetodite arendamine, sh Problem Based Learning (PBL), elektroonilised õppemeetodid.

Konverentside ja tööseminaride töörühma eesmärk on organiseerida ja läbi viia aastakoosolek. Tudengite töörühma eesmärk on suhtlemine tegevusteraapia üliõpilastega üle kogu Euroopa ning ühise tööseminari organiseerimine.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on ENOTHE koostöövõrgustiku liige Socrates/Erasmus projekti raames alates 2004. aastast, osaledes ENOTHE aastakonverentsidel. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindajaks ENOTHEs on tegevusteraapia õppekava juht Hanna-Maria Põldma.

Lisainfot võrgustiku kohta loe siit.
 

Koordinaator: Hogeschool van Amsterdam, Holland

Partnerid:
Rousse Ülikool "Angel Kunchew", Bulgaaria
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Eesti
Riga Stradins Ülikool, Läti
Vilniuse Ülikool, Leedu
Hacettepe Ülikool, Türgi
Balmes Ülikooli Fond, Hispaania
Bournemouthi Ülikool, Suurbritannia