Skip to main content

EBHC

                                                                                  

 
 

                                                       Evidence-Based Health Care Teachers & Developers - EBHC

Võrgustiku peamine eesmärk on uurida võimalusi, kuidas integreerida tõenduspõhise praktika alal tehtud uurimistöö tulemusi õpetamispraktikasse.

Kitsamad eesmärgid:
   • uurida olemasolevat EBHC õpetamisega seonduvat teadmiste- ja kogemuste pagasit;
   • määrata kindlaks EBHC õpetamise ja praktika hetkeolukord, kaasa arvatud peamised saavutused ja puudujäägid;
  • teha kokkuvõte olemasolevatest - nii publitseeritud kui publitseerimata - EBHC õpetamise ja praktikaga seonduvatest uurimistöödest;
  • luua võimalusi uurimis- ja arendusalaseks partnerluseks EBHC strateegiate ja vahendite arendamisel ja teadmiste vahetusel;
   •  vaadata üle viimasel ajal aset leidnud muutused tervishoiu alaste teadmiste edastamise mõistmisel.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindab võrgustikus õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa.
Lisainfot võrgustiku kohta vaata siit.