Skip to main content

Vastuvõtt ämmaemanda õppekavale

Õppekava: Ämmaemand (EHIS kood 1470​)

 • Rakenduskõrgharidusõpe
 • Nominaalne õppeaeg 4,5 aastat (kaks kutset: ämmaemand ja õde)
 • Õppetöö toimub Tallinnas, eesti keeles
 • Vaata lisaks: vastuvõtutingimused õppekavati

 

Õppetöö koosneb auditoorsest (sh e-õppest) praktilisest ja iseseisvast tööst. Auditoorse ja iseseisva töö ning praktika käigus omandab üliõpilane ämmaemandus/õendusabi kavandamiseks, osutamiseks ja hindamiseks vajalikud teadmised, arusaamad ja kutsealased oskused. Praktika (ei toimu ainult Tallinnas, vaid ka üle Eesti ning simulatsioonikeskkonnas) käigus osalevad üliõpilased tervishoiuasutuste tegevustes, mis on seotud ämmaemandus/õendus tegevuse ja vastutuse õppimisega. Ämmaemanda õppekava on koostatud õpiväljundite põhiselt, võimaldades hinnata üliõpilase arengut õppeprotsessi jooksul ning kutsealast valmisolekut. 
 

Vastuvõtuvestluse eesmärgiks on hinnata kanditaatide oskust põhjendada eriala valikut ning tööks olulisi isikuomadusi nagu suhtlemisoskust, eetilisust, empaatiat. Vastuvõtuvestlus koosneb situatsioonülesande lahendamisest grupis ning vestlusest komisjoniliikmetega. Tulevasele üliõpilasele ei ole lubatud õppetöö ajal kunstküüned, lahtised pikad juuksed, ebakorrektne riietus.

 

Suhtuge asjasse, nagu kandideeriksite töökohale, uurige vajalikke materjale, et teie põhjendused oleksid asjakohased.

Üliõpilaste soovitused kandidaatidele:

 

 

 

 

 

 

 

Anastasia Almar:

Ära püüa mängida kedagi teist, eriti vastuvõtu vestlusel. Sa pead oskama näidata missugune isik sa oled ja kuidas sa oskad inimestega suhelda ja käituda.

Need on isikuomadused, mida on peaaegu võimatu kellelegi õpetada, need oskused lihtsalt on või siis mitte.

Minu arvates peab kandideerimisel olema ämmaemandus esimene eelistus, sest seda elukutset peab valima kogu hingega, et olla valmis raskusteks, mis võivad esineda õppimise käigus.

Meid ühendab kursusekaaslastega eesmärk ja soov, saada ämmaemandaks. Me oleme küll väga erinevad, aga hingest oleme justkui ämmaemandad. 

 

 

 

 

 

Sophie Dragunevits:

Hea tulevane ämmaemanduse tudeng!

Mõtle enda jaoks läbi, kuidas Sa kujutad ette 4,5 a õppimist ja ämmaemanda eriala.
Planeeri kuidas Sa saad majanduslikult hakkama, kuna päevane õpe võtab oma aja ja täiskohaga töölkäimist kooli ajal ma ei soovita.

Vastuvõtu komisjoni pole mõtet karta, jää rahulikuks ja endaks. “Ole sina ise, kõik teised on juba võetud!” O. Wilde.

 

 

 
 

 

 

 

 

Diana Sokolova (sobib pigem esimesele kursusele):

Hei, milline on ämmaemand?

Mõtle hoolikalt ja ole valmis selleks küsimuseks! Õppimine peab olema sinu jaoks esikohal, ära jätta viimaseks minutiks! Ole abivalmis, austa kaaslasi, kuula ja mõtle kaasa.

Ära anna alla, kui kohe ei õnnestu, küsi abi ja proovi veel! Ole kannatlik, varsti kõik muutub loogiliseks! Õppejõud suhtub sinusse heatahtlikult, ära karda!

 

Lisaküsimuste tekkimisel õppekava osas palun pöörduda:


 

 • Contact image

  Katrin Klein

  Ämmaemanda õppekava juht, õppejõud-lektor

  • katrin.klein@ttk.ee
  • 671 1709
  • 417