TervisEdenduse Töörühm

TervisEdenduse Töörühma (TET) koosseis (kinnitatud rektori 15.04.2020. a käskkirjaga nr 1-4/211):

töörühma juht     Liina Riisenberg tervishariduse keskuse tervisedenduse õppekava õppejõud-assistent;
liikmed               Marge Savik - tervisedenduse õppekava üliõpilane (liige kuni üliõpilase praktikaperioodi lõpuni);
                          Kristiina Pullerits – õppeosakonna õppekvaliteedijuht;
                          Lilian Ruuben – meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja-lektor;
                          Piret Gilden – personalijuht-rektori assistent;
                          Rister Levit – haldusjuht.

TET on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektoraadile nõuandev töörühm, eesmärgiga koordineerida tervisedendust kõrgkoolis.

Eesmärgi saavutamiseks TET:

  • kaasab tegevuste elluviimiseks kõrgkooli liikmeskonna;
  • teostab tervisedenduse enesehindamist kõrgkoolis, kaardistab, süstematiseerib tervist edendavad sekkumised, vajadused ja ettepanekud;
  • analüüsib võimalikke lahendusmeetodeid ja teostab protsessi hindamist;
  • esitab lahendusettepanekud otsuste tegemiseks rektoraadile;
  • korraldab tegevuste sihipärase elluviimise kõrgkoolis vastavalt võimalustele.