Skip to main content

TervisEdenduse Töörühm

TervisEdenduse Töörühma (TET) koosseis:

töörühma juht      Liina Riisenberg - tervishariduse keskuse tervisedenduse õppekava õppejõud-assistent;
liikmed                 Lysandra Steinberg - kommunikatsioonispetsialist;
                            Lilian Ruuben – meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja-lektor;
                            Piret Gilden – personalijuht-rektori assistent;
                            Rister Levit – haldusjuht.

Ajutiselt (liige üliõpilase praktikaperioodi lõpuni) arvata TET koosseisu liikmeks üliõpilane, kes sooritab organisatsiooni praktikat Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

TET on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektoraadile nõuandev töörühm, eesmärgiga koordineerida tervisedendust kõrgkoolis.

Eesmärgi saavutamiseks TET:

  • kaasab tegevuste elluviimiseks kõrgkooli liikmeskonna;
  • teostab tervisedenduse enesehindamist kõrgkoolis, kaardistab, süstematiseerib tervist edendavad sekkumised, vajadused ja ettepanekud;
  • analüüsib võimalikke lahendusmeetodeid ja teostab protsessi hindamist;
  • esitab lahendusettepanekud otsuste tegemiseks rektoraadile;
  • korraldab tegevuste sihipärase elluviimise kõrgkoolis vastavalt võimalustele.