Skip to main content

Kogumik 2022

Kui 2019. aastal oli valminud teine lõputööde põhjal koostatud artiklite kogumik, siis võis seda juba traditsiooni alguseks pidada. Traditsiooni jätkamiseks alustasime 2020. aasta lõpus kolmanda kogumiku planeerimist, mis tutvustaks 2019. aasta kevadest kuni 2021. aasta jaanuarini kaitstud lõputöid. Selleks palusime lõputööde juhendajatel, komisjoniliikmetel ja struktuuriüksuste juhtidel teha ettepanekuid, millised selle ajavahemiku jooksul kaitstud lõputööd võiksid kogumikku kuuluda. Seejärel edastati kogumikku valitud tööde autoritele täpsemad juhised artikli koostamiseks ning viidi läbi ka virtuaalsed seminarid artikli kirjutamise teemal. 2021. aasta sügissemestri lõpuks olid artiklid valminud ja kogumiku toimetuse kaasabil viimistletud ning 2022. aasta kevadsemestrisse jäid kogumiku keeleline toimetamine, küljendamine, kujundamine ja trükkimine. Valminud kogumikku „Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal III“ esitletakse 8. juunil 2022 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus. 

Uurimistööde kogumiku koostajad on Kadri Kööp, Merle Talvik, Urve Kaasik-Aaslav, Kaie Eha, Ene Vadi ja Meeri Koivula. Keeletoimetajad on Elle Sõrmus, Kateriina Rannula ja Õie Tähtla. 

Kogumik on leitav raamatuna kõrgkooli raamatukogust ning veebiversioonina.