Skip to main content

Töörühma koosseis

Vastavalt rektori 05.01.2022. a käskkirjale nr 2-1/3 on RUTA töörühma koosseis

 Liikmed  Amet  Kontakt
 Jekaterina Šteinmiller Töörühma juht  jekaterina.steinmiller@ttk.ee
 Kadri Kööp Sekretär, õenduse õppetooli õppejõud-lektor  kadri.koop@ttk.ee
 Kristi Puusepp õenduse õppetooli juhataja-lektor  kristi.puusepp@ttk.ee
 Kristi Rannus õenduse õppetooli õppejõud-dotsent  kristi.rannus@ttk.ee
 Merle Ojasoo õenduse õppetooli õppejõud-dotsent  merle.ojasoo@ttk.ee
 Irma Nool õenduse õppetooli õppejõud-lektor  irma.nool@ttk.ee
 Jandra Ristikivi õenduse õppetooli õppejõud-lektor  jandra.ristikivi@ttk.ee
 Siiri Maasen õenduse õppetooli õppejõud-assistent  siiri.maasen@ttk.ee
 Kristiina Didrik tegevusterapeudi õppekava õppejõud-õpetaja  kristiina.didrik@ttk.ee
 Marianne Paimre raamatukogu teadus- ja arendustegevuse koordinaator  marianne.paimre@ttk.ee
 Heli Kuuse hambatehniku õppekava õppejõud-lektor  heli.kuuse@ttk.ee
 Vootele Tamme optometristi õppekava õppejõud-lektor  vootele.tamme@ttk.ee
 Merle Talvik uurimistöö metoodika valdkonna juht,  külalisõppejõud-lektor  merle.talvik@ttk.ee