Skip to main content

Töörühma koosseis

Vastavalt rektori 05.01.2022. a käskkirjale nr 2-1/3 on RUTA töörühma koosseis

 

   Liikmed  Kontakt
Töörühma juht Jekaterina Šteinmiller jekaterina.steinmiller@ttk.ee
Töörühma sekretär  Kadri Kööp kadri.koop@ttk.ee
   Kristi Puusepp kristi.puusepp@ttk.ee
   Kristi Rannus kristi.rannus@ttk.ee
   Merle Ojasoo merle.ojasoo@ttk.ee
   Irma Nool irma.nool@ttk.ee
   Jandra Ristikivi jandra.ristikivi@ttk.ee
   Siiri Maasen siiri.maasen@ttk.ee
   Kristiina Didrik kristiina.didrik@ttk.ee
   Marianne Paimre marianne.paimre@ttk.ee
   Heli Kuuse heli.kuuse@ttk.ee
   Vootele Tamme vootele.tamme@ttk.ee
   Merle Talvik merle.talvik@ttk.ee