Töörühma koosseis

Vastavalt rektori 11.02.2020. a käskkirjale nr 2-1/111/2020 on RUTA töörühma koosseis

 Töörühma juht  Amet  Kontakt
 Kadi Lubi  tervishariduse keskuse õppejõud-dotsent  kadi.lubi@ttk.ee
 Liikmed    
 Merle Ojasoo  õenduse õppetooli õppejõud-dotsent  merle.ojasoo@ttk.ee
 Kristi Rannus  õenduse õppetooli õppejõud-dotsent  kristi.rannus@ttk.ee
 Merle Talvik  õenduse õppetooli külalisõppejõud-lektor  merle.talvik@ttk.ee
 Nele Kunder  tervishariduse keskuse tervisedenduse õppekava õppejõud-lektor  nele.kunder@ttk.ee
 Vootele Tamme  meditsiinitehnilise hariduse keskuse optometristi õppekava õppejõud-lektor  vootele.tamme@ttk.ee
 Anne Ehasalu  õenduse õppetooli teadur  anne.ehasalu@ttk.ee
 Kadri Kööp  õenduse õppetooli õppejõud-lektor  kadri.koop@ttk.ee
 Irma Nool  õenduse õppetooli õppejõud-lektor  irma.nool@ttk.ee
 Taimi Tulva  õenduse õppetooli õppejõud-dotsent  taimi.tulva@ttk.ee
 Käthlin Vahtel tervishariduse keskuse ämmaemanda õppekava õppejõud-õpetaja  kathlin.vahtel@ttk.ee
 Kaie Eha  meditsiinitehnilise hariduse keskuse farmatseudi õppekava õppejõud-assistent  kaie.eha@ttk.ee
 Kristiina Didrik  tervishariduse keskuse tegevusterapeudi õppekava õppejõud-assistent  kristiina.didrik@ttk.ee
 Heli Kuuse  meditsiinitehnilise hariduse keskuse hambatehniku õppekava õppejõud-lektor   heli.kuuse@ttk.ee