Töökeskkond

Töökeskkonnanõukogu koosseis (kinnitatud rektori 09.04.2018. a käskkirjaga nr 2-1/247)
Volitused kehtivad kuni 08.04.2022.a.

Töötajate esindajad

Lilian Ruuben

671 1721

lilian.ruuben@ttk.ee

  Eha Hõrrak 671 1768 eha.horrak@ttk.ee
  Olesja Zeel 671 1787 olesja.zeel@ttk.ee

Tööandja esindajad

Rister Levit

671 1733

rister.levit@ttk.ee

 

Kadri Kööp

671 1739

kadri.koop@ttk.ee

 

Piret Gilden

671 1714

piret.gilden@ttk.ee

Töökeskkonnavolinik Tallinnas

Lilian Ruuben

671 1721

lilian.ruuben@ttk.ee

Töökeskkonnavolinik Kohtla-Järvel

Angela Räis

671 1785

angela.rais@ttk.ee

Töökeskkonnaspetsialist

Piret Gilden

671 1714

piret.gilden@ttk.ee

Töökeskkonnanõukogu esimesel koosolekul 18.06.2018. a valiti esimeheks Lilian Ruuben, tema asetäitjaks Kadri Kööp.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli usaldusisik on Merle Kiloman (volitustega 26.08.2021-25.08.2024, kinnitatud rektori 31.08.2021. a käskkirjaga nr 2-1/59)

Esmaabivahendite korrashoiu eest vastutavad isikud (kinnitatud rektori 31.08.2021. a käskkirjaga nr 2-1/59)

Kännu 67 õppehoone

Eve Vister    eve.vister@ttk.ee 

Üliõpilaskodu

Leili Hermassoo

6 552 675

leili.hermassoo@ttk.ee

Kohtla-Järve struktuuriüksus

Ulvi Jõesaar

6 711 780

ulvi.joesaar@ttk.ee

Esmaabiandjad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (kinnitatud rektori 31.08.2021. a käskkirjaga nr 2-1/59)

Kännu 67 õppehoone

Alex Tamm
Ljudmila Linnik

6 711 758
53 587 138

Üliõpilaskodu

Leili Hermassoo

6 552 675

Kohtla-Järve struktuuriüksus

Olesja Zeel

56 992 026