Skip to main content

Kogumik 2016

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõputööde põhjal koostatud artiklite kogumiku tegemise protsess sai alguse 2016. aasta kevadel, kui õppetoolide juhatajatel, lõputööde juhendajatel ja lõputööde komisjonide liikmetel paluti esitada kogumiku jaoks huvitavaid ja uudseid edukalt kaitstud lõputöid. Esitatud lõputööde autorid ja nende juhendajad asusid juhendi ja näidise põhjal artikleid koostama, mis pidid valmima septembrikuus. Sügissemestri jooksul artikleid viimistleti koostöös kogumiku toimetuse, keeletoimetuse ja artiklite autoritega, et need vastaksid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendile. Detsembris koondati artiklid kogumikku ning jätkus kujundamise ja küljendamise töö. Valminud kogumiku pealkirjaks sai "Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal" ning seda esitleti 15. detsembril Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate jõulupeol Tallinna Loomaaias.

Lõputööde kogumiku koostajad on: Urve Kaasik-Aaslav, Hanna-Maria Põldma, Kadri Kööp ja Kaire Sildver. Keeletoimetajad on Elle Sõrmus , Ene Kotkas ja Kalev Salumets.

Lõputööde kogumiku leiab: Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal