Skip to main content

Kogumik 2019

2016. aastal valminud esimese uurimistööde kogumiku jätkuks hakati 2018. aasta sügisel planeerima järgmist kogumikku. Selleks paluti õppekavade juhtidel, lõputööde juhendajatel ja lõputööde komisjonide liikmetel teha ettepanekuid huvitavate ja edukalt kaitstud lõputööde kohta. Valitud lõputööde autorid hakkasid juhendi põhjal koostama artikleid, mis pidid valmima 2019. aasta aprilliks. Kevadsemestri lõpuks olid artiklid koostöös kogumiku toimetuse, keeletoimetuse ja artiklite autoritega viimistletud ning sügisel tegeleti  kogumiku küljendamise, kujundamise ja trükkimisega. Valminud kogumikku „Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal II“ esitletakse 5. novembril 2019 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli aatriumis.
Uurimistööde kogumiku koostajad on:  Kadri Kööp, Merle Talvik, Kadi Lubi, Taimi Tulva, Kaire Sildver. Keeletoimetajad on Elle Sõrmus ja Ene Kotkas.

Kogumik on leitav raamatuna kõrgkooli raamatukogust ning veebiversioonina (PDF) lingilt: Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal II