Skip to main content

Eetikakoodeksid

Sõna "koodeks2 (codex) pärineb ladina keelest ja tähendas algselt puutükki. Kuna Vana- Roomas kirjutati vahaga kaetud puutahvlitele, omandas "koodeks" hiljem ka dokumendi ja raamatu tähenduse. Ka üks esimesi kirjalikke õigusallikaid, Vana-Rooma XII tahvli seadused (5. saj eKr), on saanud oma nime just selle järgi, et tegemist on puutahvlitele kirja pandud tekstiga. Veelgi hiljem hakati "koodeksiga" tähistama raamatuid, kus olid kirjas valitseja poolt kehtestatud seadused. (Mis on eetikakoodeks … 2012: 7)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli akadeemiline eetikakoodeks