Skip to main content

Kasulikku lugemist

Väljanded on jagatud alaliigituse järgi: ilmunud raamatud ja trükised (ka.online) ning lingid:

Inimsuhete ja suhtlemise eripära absurdisituatsioonis
http://www.arstideliit.ee/wp-content/uploads/2011/10/Inimsuhete-ja-suhtlemise-erip%C3%A4ra.pdf

Maailma Arstide Liit Arstieetika käsiraamat
http://www.arstideliit.ee/wp-content/uploads/2011/10/arstieetika_raamat.pdf

Eesti Arstide Liidu eetikakonverents „Kollegiaalsus või korporatiivsus“ 2011
http://www.arstideliit.ee/web/eetikakonverents-2011

Käitumine - nii nagu täiskasvanud ees teeb, nii ka lapsed matkivad
https://www.youtube.com/watch?v=gXjE68-_jBs

Teineteise aitamine
https://www.youtube.com/watch?v=PT-HBl2TVtI