Skip to main content

Eetikakomisjoni tegevusplaan

Eetikakomisjoni korralised koosolekud 2022/2023:

14.09 kell 11.00
01.11 kell 11.00
07.02 kell 11.00
11.04 kell 11.00