Skip to main content

Eetikakomisjoni tegevusplaan

Eetikakomisjoni korralised koosolekud 2023/2024:

12.09 kell 11.00

12.10 kell 11.00

13.02 kell 11.00

 9.04 kell 11.00