Skip to main content

Välisloengul Metropolia Ametikõrgkoolis

Õppetooli juhataja Tõnu Kauba viibis vastavalt LLP/Erasmus programmi bilateraalsele lepingule Helsingis Metropolia Kõrgkoolis rahvusvahelisel nädalal (28.veebruar - 4. märts), esines 1.märtsil 2011.a. hambatehnika üliõpilastele loenguga "Tõenduspõhisus hambatehniku õppes". Loengus demonstreeriti valminud diplomitöid, erilist huvi tekitasid meil loodud e-õpiobjektid. Samuti arutati õppejõududega konkreetseid koostegevusi üliõpilasvahetuse ja ühiste publikatsioonide osas.