Skip to main content

Uute hambatehnikuks kandideerijate valik juulis 2011

Uutest kandideerijatest toimus valik ja pingerea moodustamine samade põhimõtete alusel nagu 2010.aastal. Suurendati riigikeele oskuse osatähtsust veebipõhise keeletesti ja motivatsioonivestluse käigus.