Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu rahuloluküsitluse vastuste tulemusena tehtud muudatused ja parendused

Koostöös kõikide õppetoolidega ostetakse juurde uusi ja kantakse maha sisult aegunud ja lagunenud teavikuid.

2021

 • Tallinna õppehoone raamatukogus võeti kasutusele RFID (Radio Frequency Identification) süsteem;
 • osteti uued iseteeninduslikud laenutusautomaadid (Tallinna õppehoone ja Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukokku);
 • kontaktivaba laenutust laiendati OMNIVA pakiautomaaditeenuse pakkumise kaudu;
 • raamatukogu IP-põhistele e-ressurssidele majaväliselt juurdepääsemiseks võeti kasutusse VPN (Virtual Private Network) ehk virtuaalne privaatvõrk;
 • alustati raamatukogu IP-põhiste ehk kõrgkooli arvutivõrgus (majaväliselt VPN-ühenduse kaudu) loetavate e-raamatute soetamisega;
 • võeti kasutusele uus raamatukoguruumide broneerimise süsteem;
 • loodi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu Facebooki leht;
 • raamatukogu kodulehe juurde loodi eraldi võimalus otse Messengeri kaudu raamatukoguhoidjaga suhelda;
 • koostati Web of Science`i ja EndNote`i kasutusjuhendid ning iseteenindusliku laenutusautomaadi kasutamise videojuhend;
 • uuendati raamatukogu kasutamise korda;
 • raamatukokku loodi uus ametikoht: raamatukogu teadus- ja arendustegevuse koordinaator;
 • kõrgkooli töötajatele korraldati vestlusring „Õppematerjalid“;
 • õppeaine „Uurimistöö alused I“ raames koostati kolm õppematerjali ning viidi läbi loengud õenduse esimese kursuse üliõpilastele;
 • Tallinna õppehoone raamatukogus printimis-, paljundus- ja skaneerimisteenust pakkuv Overall Eesti AS vahetas amortisatsiooni tõttu välja mõlemad raamatukogus olevad printer-skanner-koopiamasinad.

2020

 • seoses COVID-19 pandeemiaga võeti kasutusele teavikute kontaktivaba laenutus;
 • laiendati e-raamatukogu – kõrgkooli kodulehe raamatukogu e-raamatukogu ossa loodi e-artiklite ja valdkonnapõhiste e-raamatute jaotus;
 • täienduskoolitusena hakati kõigile soovijatele tasulise teenusena pakkuma Raamatukogu infootsingu e-kursust;
 • osad lugejaarvutid said puhastamist võimaldava (veekindla) arvutihiire ning -klaviatuuri;
 • hakati korraldama viktoriini, mille vastuste leidmiseks tuleb kasutada erinevaid otsinguvõtteid ja terviseinfo allikaid;
 • kõrgkooli töötajatele alustati vestlusringide sarja „Uurimistöö kasutamine õppeprotsessis: Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbiviidud uurimistööde näitel“.

2019

 • Liituti ELNET Konsortsiumiga (Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium);
 • võeti kasutusele uus raamatukogusüsteem/-kataloog (Sierra/ESTER);
 • Tallinna õppehoone raamatukogus vahetati suurem osa lugejaarvutite kuvaritest suuremate vastu;
 • Tallinna õppehoone raamatukogu lahtiolekuaegu pikendati (E–N 8:00 – 20:00);
 • Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukokku osteti printer-skanner-koopiamasin;
 • Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogus vahetati välja arvutitoolid;
 • hakati osalema avalikkusele suunatud kõrgkooli perepäevadel temaatiliste tegevustega.

2018

 • valmis veebipõhine ISE andmebaasi kasutusjuhend ja DEA Digar andmebaasi tutvustav videoklipp;
 • Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukokku paigaldati suur ekraan;
 • Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukokku osteti riidenagi.

2017

 • Osteti juurdepääs andmebaasile Cochrane Collection Plus;
 • õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu loodi Tallinna õppehoone raamatukogu kasutajatele võimalus ise endale broneerida rühma- ja individuaaltööruumide kasutamisaega;
 • teadustöö toe tõhustamise raames alustati koostööd Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu eksperdiga;
 • raamatukokku loodi uus ametikoht: raamatukogu infosüsteemide spetsialist-erialakonsultant.

2016

 • Osteti juurdepääs andmebaasile CINAHL;
 • valmisid veebipõhised juhendid EBSCO ja RIKSWEB andmebaaside kohta;
 • kõrgkooli kodulehe raamatukogu osa kaudu loodi võimalus teha infopäringuid vastava vormi kaudu ja reaalajas suhelda raamatukogu töötajaga Skype`i teel;
 • Tallinna õppehoone raamatukogu kolmapäevast lahtiolekuaega pikendati kella 19:00ni;
 • alustati koostööd Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukoguga, mille raames korraldati vastastikku temaatilisi loenguid ja filmiõhtuid.

2015

 • Koostati ja võeti vastu uus raamatukogu kasutamise kord;
 • võeti kasutusele raamatukogu elektrooniline kasutajaks registreerimise vorm;
 • raamatukogu lugejatele loodi võimalus siseneda Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemi (RIKSWEB) õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu;
 • Tallinna õppehoone raamatukogusse paigaldati 3 magnetilist klaastahvlit ja suur ekraan koos helisüsteemiga. Muusikavaliku tegi muusikaterapeut;
 • Tallinna õppehoone raamatukogus toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostöös Riigi Kinnisvara AS-i ja kõrgkooliga korraldatud kunstiteose võidutöö „Sõna“ avamine. Võidutöö koosneb 8 pildist, mis on paigaldatud raamatukogu kahele korrusele.

2014

 • Tallinna õppehoone raamatukogusse osteti uued turvaväravad; 
 • 16. oktoober - avati pidulikult Tallinna õppehoone uued raamatukogu ruumid. Uutes ruumides on 2 rühmatööruumi (millest ühe saab teha lükandseinaga kaheks eraldi ruumiks) pabertahvli ja arvutiga ühendatava ekraaniga, 6 individuaaltööruumi, raamatu- ja invalift. Lugejate käsutuses on 30 arvutit ja puhketsoon, kus on võimalik lamada ja vajadusel ka magada;
 • osteti vitriin kooli meenete eksponeerimiseks;
 • printimis-paljundus-skaneerimisteenuse pakkumiseks võeti kasutusele Overall Eesti AS poolt pakutav Pilveprindi süsteem.

2013

 • Lõpetati Tallinna õppehoone uute raamatukoguruumide ehitamine. Uutesse ruumidesse osteti raamaturiiulid ja uus mööbel.

2012

 • Tallinna õppehoone raamatukogu arvutiklassidesse paigaldati uued arvutid;
 • Tallinna õppehoone raamatukogusse paigaldati uued radiaatorid.

2011

 • Tallinna õppehoone raamatukogus alustati teavikute fondi ümberpaigutamist ja kohaviidastamist;
 • alustati Tallinna õppehoones olevate ruumide renoveerimist, eesmärgiga luua kooli võimlast avatud, innovaatiline ja kasutajasõbraliku teeninduskorraldusega töö-, õpi-, uurimis-, näitus- ja suhtluskeskkond;
  http://www.ttk.ee/raamatukogu-3/28789/raamatukogu-uute-ruumide-ehitus/
 • Tallinna õppehoone raamatukogusse osteti kaks riidenagi;
 • Kohtla-Järve õppehoone raamatukogusse osteti plastik rulltaburet/turvaaste.

2010

 • Vaadati üle raamatukogude lahtiolekuajad ja uuel õppeaastal avati Tallinna õppehoone raamatukogu lugejatele lisaks tööpäevadele ka kaks korda kuus laupäeviti;
 • Tallinna õppehoone raamatukogusse osteti iseteeninduslik laenutusautomaat;
 • telliti eraldi lett ja kaks arvutit infootsinguteks, antud süsteem rakendati tööle 2011. aasta alguses;
 • osteti nii Tallinna õppehoone kui ka Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogusse tagastuskuupäeva printerid;
 • paigaldati kõigile raamatukogu arvutitele ID-kaardi lugerid;
 • Tallinna õppehoone raamatukogus vahetati välja arvutiklasside arvutitoolid;
 • võeti kasutusele RIKSWEBi süsteemiosa MINU RIKSWEB, mille kaudu saavad raamatukogu lugejad oma laenutusi ka ise pikendada ja teostada reserveeringuid. Valmis vastav juhend.

2009

 • Renoveeriti kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses asuv raamatukogu, mille käigus avati  lugejatele seni kinnine teavikutefond.

2007

 • Toimus Tallinna õppehoone raamatukogu lugemissaali remont, mille käigus tehti lugejatele senini kinnine teavikutefond avatuks.