Skip to main content

Teenused

TEENUSED

Infoteenindus

Raamatukogu töötajad pakuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppuritele ja töötajatele personaalset abi info otsimiseks. Võimalik on infot saada erinevate küsimuste korral Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehe raamatukogu osa kasutamise, teenuste, raamatukogu poolt pakutavate koolituste jms kohta. Aitame ka raamatukogukataloogi ESTER, Eesti artiklite andmebaasi ISE ja EBSCO andmebaasi kasutamisel ning vastame infopäringutele.

Esitage meile leidumus-, fakti- või teemapäring e-posti raamatukogu.kj@ttk.ee teel või täitke tellimisvorm.

Palun lisage päringule kindlasti oma andmed: nimi, e-posti aadress ja telefon.

Mahukamate päringute puhul selgitame välja täpse infovajaduse ning vastus saadetakse e-posti teel 3 tööpäeva jooksul.

Teadus- ja uurimistööks vajaliku infootsinguga seotud nõustamist osutab kõrgkooli töötajatele teadus- ja arendustegevuse koordinaator Marianne Paimre. Nõustamise aja kokku leppimiseks võta ühendust e-maili teel (marianne.paimre@ttk.ee) ning kirjelda lühidalt, mille kohta infot vajad.

Kasutajakoolitus

 

Raamatukogu kasutajakoolitused ja individuaalnõustamised toimuvad etteregistreerimisel.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone raamatukogu
671 1735
raamatukogu@ttk.ee

Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogu
671 1785
raamatukogu.kj@ttk.ee

Teadus- ja uurimistööks vajaliku infootsinguga seotud nõustamist pakub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajatele ning õppuritele teadus- ja arendustegevuse koordinaator. Nõustamise aja kokku leppimiseks võta ühendust e-maili teel (marianne.paimre@ttk.ee) ning kirjelda lühidalt, mille kohta infot vajad.

 

Kasutajakoolitus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu kasutajakoolituse eesmärgiks on tutvustada raamatukogus pakutavaid erinevaid teenuseid, anda ülevaade e-raamatukogust, andmebaasidest ja nende kasutamisest, õpetada leitud informatsiooni kriitiliselt hindama ning eetiliselt kasutama.

Käsitletavad teemad:
1.      Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu tutvustus

Struktuur, arengukava Koduleht Lahtiolekuajad

2.      E-raamatukogu

Raamatukogude kataloogid (ESTER, ISE)

 • Erinevate otsingute teostamine
   
  •  Otsing märksõna-, autori-, pealkirja järgi
  • Lõputööde otsing
  • Artiklite otsing
 • MINU ESTERi kasutamine

E-ajakirjad E-raamatud Andmebaasid (nt EBSCO) E-sõnastikud

3.      Ringkäik raamatukogus

Iseteeninduslik laenutusautomaat. Infolett. Individuaal- ja rühmatööruumide kasutamine. Tasulised teenused: printimis-, skaneerimis-, paljundusautomaadid. Arvutite kasutamine

 • Teavikute laenamise ja tagastamise kord
 • Sisekord

4.      Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu kasutamise eeskiri

Raamatukogu teenused. Lugeja õigused ja vastutus.

 

Laenutus- ja tagastusinfo

 

Teavikute laenamiseks palume eelistada teavikute kontaktivaba laenutust – saatke oma laenutussoov e-posti aadressile raamatukogu@ttk.ee, kus on kirjas laenaja nimi, soovitava(te) teaviku(te) andmed (autor, pealkiri) ning mis kuupäeval tellimusele järele tullakse.    

 

Tellitud teavikud ootavad kokkulepitud kuupäeval tellija nimega tähistatult selleks eraldi märgistatud “Tellitud teavikud” laual. Laud asub kõrgkooli välisuksest sisenedes vasakut kätt.   

 

Teavikuid on võimalik tellida ka kaugteenusena OMNIVA pakiautomaati (täpsem info Tallinna õppehoone raamatukogust tellides: raamatukogu@ttk.ee). Tellija tasub postikulu.

 

Teavikute tagastamiseks võid need asetada välisukse juures asuvasse raamatukogu raamatute tagastuskappi, mis on vastavalt tähistatud.

 

Individuaal- ja rühmatööruumid

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tallinna õppehoone raamatukogus on:

6 individuaaltööruumi; 2 rühmatööruumi, millest nr 1 saab teha lükandseinaga kaheks eraldi ruumiks. Ühes rühmatööruumis saab töötada kuni 10 inimest. Kaheks tehtud ruumis vastavalt 4 ja 6 inimest.

 

Rühmatööruum 1A - RK1A (kui te ei soovi ruumi kaheks teha, siis tuleb broneerida mõlemad ruumid RK1A ja RK1B)
Rühmatööruum 1B - RK1B (kui te ei soovi ruumi kaheks teha, siis tuleb broneerida mõlemad ruumid RK1A ja RK1B)
Rühmatööruum 2 - RK 2

Rühmatööruumides on võimalik kasutada arvutit, ekraani ja pabertahvlit.

Ruume saab broneerida raamatukogu lahtiolekuaegadeks. Need leiate SIIT.

Individuaal- ja rühmatööruumide kasutamiseks tuleb aeg broneerida SIIN (https://raamatukoguruum.ttk.ee/). Broneeringute lisamiseks peate rakendusse sisse logima @student.ttk.ee või @ttk.ee e-maili aadressiga.

Broneeringut saab teha ka raamatukogu töötaja vahendusel raamatukogus kohapeal, e-maili teel (raamatukogu@ttk.ee) või helistades 671 1735. Sellisel juhul andke teada, kelle nimele, mis ajavahemikuks (kuupäev ja kellaaeg) ja millise ruumi soovite broneerida.

Ruumide tähised:

Individuaaltööruum 1 - RKI 1 (ruumis on lauaarvuti)
Individuaaltööruum 2 - RKI 2
Individuaaltööruum 3 - RKI 3 (ruumis on lauaarvuti)
Individuaaltööruum 4 - RKI 4
Individuaaltööruum 5 - RKI 5 (ruumis on lauaarvuti)
Individuaaltööruum 6 - RKI 6 

TASULISED TEENUSED

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu tasulise teenuse määramise alused ja kord

KINNITATUD
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu
13.10.2014.a otsusega nr 1.1
MUUDETUD
24.11.2020.a. otsusega nr 2.1.

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI RAAMATUKOGU TASULISE TEENUSE MÄÄRAMISE ALUSED JA KORD  

1. Üldsätted
1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tasuliste teenuste osutamise tingimused ja kord on koostatud lähtudes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) põhimääruse §35 lg 3 [RT I, 07.01.2015, 5 - jõust. 10.01.2015].

2. Raamatukogu tasulise teenuse määramise alused
2.1 Trükise müügihinna määramisel lähtutakse kuludokumentidest (redigeerimine, trükikulu jne) ning seonduvatest andmetest (säilituseksemplarid jne).
2.2 Muu teenuse, sealhulgas paljundus-, printimis- ja skaneerimisteenuste müügihinna määramisel lähtutakse kuludokumentidest (paber, tahm jne).

3. Raamatukogu teenuse määramise kord
3.1. Teaviku väljaandja esitab kuludokumentidest ja seonduvatest andmetest lähtudes teenuse müügihinna finants- ja haldusdirektorile kooskõlastamiseks.
3.2. Elukestva õppe keskuse juhataja esitab raamatukogu teenuse müügihinna esildise rektorile kinnitamiseks.

4. Rakendussätted
4.1 Raamatukogu korraldab kõrgkooli kirjastatud väljaannete jaemüügi.
4.2 Raamatukogu teenuse hinnad avalikustatakse kõrgkooli kodulehel.
4.3 Raamatukogu teenusega seonduvaid küsimusi lahendab elukestva õppe keskuse juhataja, kui käesolevast korrast või muust kõrgkooli eeskirjast ei tulene teisiti.
4.4 Käesolev kord jõustub selle kehtestamisel kõrgkooli nõukogus.
4.5 Muudatused ja täiendused kinnitab kõrgkooli nõukogu, kuid mitte sagedamini kui üks kord õppeaasta jooksul.

Tasuliste teenuste hinnakiri

TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI 

 

KINNITATUD  

rektori 29.01.2024. a käskkiri nr 1-9/24/3

 

  

Tasuliste teenuste hinnakiri  

Trükised: 

Tõlkeraamat “NANDA International Õendusdiagnoosid:  
Definitsioonid ja klassifikatsioon 2012-2014” CD-plaat 
10 eurot 
Udo Margna „Fütoteraapia: ravimine taimedega“  5 eurot 
"Ämmaemanda õppekava üliõpilase tööraamat“  20 eurot 
"Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 1940-2010"  6.39 eurot 
"Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 75"  3 eurot 
Komplekt "Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 1940-2010" ja 
"Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 75" 
8 eurot 
Tõlkeraamat „NANDA International Õendusdiagnoosid: Definitsioonid ja klassifikatsioon 2015-2017“  30 eurot / 20 eurot* 
“Roheteraapia toas ja õues” 17 eurot

* hind kehtib üliõpilastele 

 

Paljundus- ja printimisteenus Kohtla-Järve õppehoones Kukrusel: 

must-valgete koopiate tegemine/printimine A4  0,10 eurot 
must-valgete koopiate tegemine/printimine kahepoolne A4  0,20 eurot 
must-valgete koopiate tegemine/printimine A3  0,20 eurot 
värviliste koopiate tegemine/printimine A4  0,40 eurot 
skaneerimine  0,10 eurot 

 

Paljundamine, printimine, skaneerimine

OVERALL AS osutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tallinna õppehoone raamatukogus prindi, koopia ja skaneerimise iseteeninduslikku teenust Print In City.

Kõigile teenusega seotud küsimustele vastab Overall AS telefonil 630 0530 (E-R 9.00-17.00) või e-postil support@printincity.ee.

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli meenete müük
 
Kõrgkooli raamatukogust on võimalik osta kõrgkooli meeneid ning tutvuda ettetellitavate meenetega.
 

Meenetega tutvuda ja meeneid osta saab järgmistel aegadel: 
Tallinna õppehoone raamatukogus:
E, T, N, R, L 10:00 – 14:00
K 14:00 – 18:00

Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogus:
E, T, K, N 10:00 – 14:00

 
Kogu vajaliku info kõrgkooli meenete ja nende tellimise kohta leiad https://www.ttk.ee/et/kõrgkooli-meened