Skip to main content

Õppematerjalid ja infootsingu juhendid

E-kataloogi ESTER kasutusjuhend

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kaitstud lõputööde ning magistrite arendusprojektide andmed raamatukogu e-kataloogis ESTER: juhised otsingu teostamiseks Otsijuhend

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile soetatud andmebaaside ülevaade (2023)

Web of Science - juhised kasutamiseks Juurdepääs koolisiseselt IP-põhiselt ja majaväliselt VPN ühendusega. Web of Science on viiteandmebaas, mis sisaldab lisaks ajakirjaartiklite viidetele ka konverentsimaterjale ja raamatuid kajastavaid andmebaase.

EndNote - juhised kasutamiseks EndNote on viidete haldamise tarkvara, mida kasutatakse bibliograafiate ja viidete haldamiseks esseede, aruannete, artiklite jms kirjutamisel.

 

Iseteenindusliku laenutusautomaadi videojuhend

 

Üliõpilastööde vormistamine tekstitöötlustarkvaras Microsoft Word 2021

Tervishoiustatistika andmebaaside kasutamine 2021

MENDELEY viitehaldustarkvara õppematerjal 2021

Infootsing EBSCO-s juhendmaterjal

Infootsing EBSCO-s videoõpetus

ISE andmebaasi tutvustav videoklipp

DEA digar andmebaasi tutvustav videoklipp