Skip to main content

Andmebaasid


LIGIPÄÄS ANDMEBAASIDELE   
Kasutades VPN-i või meie kõrgkooli arvutivõrku saab sisse automaatselt. Juhised VPN seadistamiseks leiad SIIT.

Web of Science

Web of Science (WoS) on viiteandmebaas, mis sisaldab lisaks ajakirjaartiklite viidetele ka konverentsimaterjale ja raamatuid kajastavaid andmebaase, millest meile on avatud: Web of Science Core Collection, KCI-Korean Journal Database, Russian Science Citation Index, SciELO Citation Index. Juhised kasutamiseks leiad SIIT. Juurdepääs koolisiseselt IP-põhiselt ja majaväliselt VPN ühendusega

Koos WoSiga soetas kõrgkool viitehaldustarkvara EndNote kasutusvõimaluse kõrgkooli töötajatele ja õppuritele. Juhised tarkvara kasutamiseks leiate SIIT. Õppurid leiavad juhised programmi installeerimiseks Moodle õpikeskkonna avalehelt.

Scopus

Scopus on kirjastuse Elsevier viitamisinfo andmebaas, kus on refereeritud üle 23 500 eelretsenseeritud ajakirja. Uuem ja laiema väljaannete valikuga kui WoS. Hea allikas ülevaate saamiseks konkreetse teadlase kõrgetasemelistest publikatsioonidest.

EBSCO andmebaasid 

EBSCOhost - juurdepääs kõrgkooli siseselt IP-põhiselt ja majaväliselt läbi VPN ühenduse või paroolidega (küsi kõrgkooli raamatukogu töötajalt)

ScienceDirect 

Science Directi Freedom Collection hõlmab ligi 2300 e-ajakirja loodus-, rakendus-, sotsiaal- ja humanitaarteaduste alalt.

Wiley 

Wiley Online Library on multidistsiplinaarne e-ajakirjade andmebaas kirjastuselt Wiley.

Cambridge Journals

Andmebaasist Cambridge Journals leiab Cambridge University Pressi eelretsenseeritud teadusajakirju humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste ning tehnoloogia ja meditsiini valdkonnast.

Oxford Journals

Oxford Journals sisaldab Oxford University Pressi e-ajakirju.

Taylor&Francis

Taylor&Francise e-ajakirjade kollektsioonid: Medical Library; Social Science & Humanities Library ja Science & Technology Library.

Sage meditsiinikollektsioon

Kirjastuse Sage 

E-Book Central

E-Book Central on võimas multidistsiplinaarne e-raamatute andmebaas kirjastuselt ProQuest, mis hõlmab teaduskirjandust maailma juhtivatelt kirjastustelt.

Eestikeelsed vabalt kättesaadavad andmebaasid internetis 

ETERA​ - Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu digitaalraamatukogu

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu​

Tartu Ülikooli DSpace - repositoorium nii elektrooniliste materjalide, e-dissertatsioonide ja raamatute kui digitud raamatute, ajakirjade, käsikirjade etc kestvaks säilitamiseks ning avaldamiseks

ISE (alates 2009) - Eesti artiklite andmebaas

Riigi Teataja - üleriigiliste seaduste ja määruste terviktekstid

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas - tervisega seotud statistika ja uuringute tulemused.

 

Võõrkeelsed vabalt kättesaadavad andmebaasid

BioMed Central - kirjastus, mis teeb biomeditsiini-alased teadusartiklid vabalt kättesaadavaks

Clinical Evidence - üks maailma autoriteetsemaid meditsiiniteemalisi andmebaase

ClinicalTrials - kliiniliste uuringute andmebaas

COVID-19 Information Portal​ (Powered by EBSCO) - EBSCO poolt koostatud andmebaas COVID-19 viiruse kohta.

DOAJ - The Directory of Open Access Journals

Elsevier`s Novel Coronavirus Information Center   
Avatud juurdepääsuga artiklid jm materjalid uudsete koroonaviiruste (SARS-CoV-2) ja COVID-19 kohta. 

European Observatory on Health Systems and Policies - ülevaade Euroopa tervishoiusüsteemidest ja tervishoiupoliitikast

FreeFullPDF

NCBI Bookshelf

Open Access Journals

Orphanet - enam kui 6000 haruldasema haiguse andmebaas. Sisaldab haiguste entsüklopeediat

ProQuest Coronavirus Research Database  Vaba juurdepääsuga ajakirjaartiklid, konverentsimaterjalid, dissertatsioonid jm materjalid COVID-19 jt koroonaviiruste kohta. 

PubMed 

PubMed Clinical Queries

ResearchGate

The Free Library by Farlex - eriteemalised täistekstid erinevatest allikatest

The Medical Letter - ravimite alane info

The Microbiology Society – kuni koroonaepideemia lõpuni    
Avatud on kõik ühingu ajakirjad: Microbiology, Journal of General Virology, Journal of Medical Microbiology, Microbial Genomics, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Access Microbiology, MM Case Reports

The R2 Digital Library - meditsiiniteemaline digitaalraamatukogu

UNdata - statistika erinevate riikide kohta

WHO/Europe - Data and Publications - Maailma Terviseorganisatsioon on üks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) suurematest agentuuridest. WHO tegeleb kõigi tervist puudutavate teemadega.