Skip to main content

Projekt "Kool Haiglas"

2014. aasta sügisel alguse saanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, SA Pärnu Haigla ja Eesti Õdede Liidu koostööprojekti "Kool Haiglas" eesmärk on pakkuda Pärnumaa ja Lääne-Eesti inimestele võimalust omandada õe rakenduskõrgharidus kodu lähedal.

Pärnu Haigla annab õe õppeks vajaliku sisustusega auditooriumi ja praktikumide ruumid, õppetöö läbiviimise ja korraldamise eest vastutab kõrgkool. Kogu õpe toimub samadel alustel ja mahus ning viiakse ellu kõrgkooli õppejõudude poolt nagu kõrgkooli põhistruktuuriüksustes - Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Pärnu õpperühma võetakse korraga vastu 30 üliõpilast ja nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat. Pärnu Haigla pakub õppivale rühmale oma haiglas ka praktikavõimalusi.

Esimene tööandja, Pärnu Haigla juures õe rakenduskõrghariduse omandanud lend, lõpetas 2018. aasta jaanuaris. Teine alustanud õpperühm lõpetab oma õpingud haiglas 2020. aasta suvel. Kolmas õe õpperühm alustas Pärnus septembris 2018 ning neljas septembris 2020. 2022.a septembris alustas Pärnust õpinguid juba viies õe õpperühm.

Alates 2019. aasta septembrist alustati sarnaselt Pärnu haiglale õe põhiõppega ka Kuressaare Haigla juures. Praegu omandab Kuressaares teadmisi 28 tulevast õde. 2022 veebruaris alustas Kuressaares juba teine õpperühm.

2023. veebruarist alustas "Kool Haiglas" projektiga Haapsalu õpperühm. Õppetöö toimub Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži ruumides, peamiseks praktikapartneriks on AS Läänemaa Haigla.