Skip to main content

NANDA-I, NOC ja NIC

Õe õppekavas on NANDA-I klassifikatsioon õenduse õppe aluseks alates 2011. aastast. Õenduse õppetool on tegelenud NANDA-I diagnooside raamatuversioonide (2012-2014; 2015–2017; 2018-2020; 2021–2023) tõlkimise ja väljaandmisega eesti keelde. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool juhib 2016. aastal loodud 3N Eesti töörühma tegevust, mille eesmärgiks on patsiendikeskse tõenduspõhise õendusabi arendamine läbi 3N (NANDA-International, Nursing Outcomes Classification, Nursing Interventions Classification) praktikasse rakendamise.