Skip to main content

Õppeprotsess

Õppetöö toimub kontaktõppe (sh e-õppe), praktika ja iseseisva tööna. Õppetöö läbiviimiseks on olemas kaasaegne õppekorter, kus on võimalik läbi viia simulatsioonõpet. 

Õpingute jooksul on vajalik ka inglise keele oskus, kuna osa õppest toimub inglise keeles. Näiteks 2020. aasta kevadel andsid vaimse tervise tegevusteraapiat Soome õppejõud inglise keeles, samuti on aine Research Methodology täielikult inglise keeles. 

Õppetöö raames tehakse nii individuaalseid kui ka grupitöid. Näiteks esimesel kursusel on tehtud videosid teemadel: Mida teeb tegevusterapeut?, Tegevusteraapia pakub lahendusi!, Tegevusteraapia ime. Teisel kursusel tuleb rakendada oma teadmisi ja loovust erinevate teraapiavahendite loomisel. Ka kolmandal ja neljandal kursusel jätkatakse loovate ülesannete, projektide, erinevate rühmatööde ja individuaalsete ülesannetega.

Tegevusteraapia õppekorter Tallinnas