Skip to main content

LLP/Erasmus õppejõudude mobiilsus

10.märtsil 2010.a pidas õppetooli juhataja Tõnu Kauba vastavalt LLP/Erasmus bilateraalsele personalivahetuse lepingule Helsinki Metropolia Ülikoolis rahvusvahelise nädala raames loengu " Evidence-based learning in dental technology" hambatehnika esimese kursuse üliõpilastele.  Näidismaterjalidena kasutati ka Tallinnas kaitstud diplomitöid 2009. aastast.

Loengule järgnes arutelu hambatehnika Erasmus programmist, üliõpilaste motivatsioonist konkureerida hambatehniku õppesse ja õppekorraldusest Metropolias. Arutelus osalesid Lea Moua (rahvusvaheliste suhete koordinaator) ja Marita Jäppinen (hambatehnika õppekava koordinaator).

 

Õppetooli assistent Marit Paljak viibib Riias I Meditsiini Kolle

is hambatehnika osakonnas 22-26.märtsil.