Skip to main content

Kaasajastatud õppelaboratooriumi tervitamine

Euroopa Liidu meetme RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPPE JA ÕPETAJAKOOLITUSE ÕPPEINFRASTRUKTUURI KAASAJASTAMINE abil on teoks saanud projekt "Kaasajastatud hambatehnoloogia õppelaboratoorium".
Projekti tulemusena on kõrgkooli hambatehnoloogia õppelaboratoorium kaasajastatud paljude vajaduste osas ja projekt lõppeb 2012. aasta lõpuks.
Seoses eelnimetatuga toimus 18.detsembril 2012 hambatehnoloogia õppetooli tervitamine ja tutvumine kaasajastatud õppekeskkonnaga. Rektoraadi poolt anti tänukirjad üle AS Retentile ja K.A.Rasmussen AS-le.