Skip to main content

Külalised Oslo ülikoolist

14.juunil väisasid õppetooli Oslo Ülikooli radiograafia ja hambatehnoloogia osakonnast  Trude Myhrer,  Hilda Haugen ja veel 6 kolleegi, samuti osakonna  juht 2006-l aastal Agnes Vinorom.

Üheskoos võrreldi hambatehniku õppekavasid.   Trude Myhrer (head of Department for Radiography and Dental Technology): "It is good to see that your level is about the same as ours".

Mõlemad pooled väljendasid rahulolu arutelu tulemuste osas. Külalised viibisid Tallinnas KUMU-s T.Kauba eestvedamisel.