Skip to main content

Journal of Dental Technology on kättesaadav

Käesolevast kevadest (2010) on TTK raamatukogus paber- ja e-versioonina kättesaadav hambatehnoloogiatootjate poolt avaldatav ajakiri Journal of Dental Technology aadressil www.jdtunbound.com, parooli saab õppetoolist.