Skip to main content

I kursuse üliõpilased läbisid tudengiks pühitsemise III k tudengite poolt

10.septembril 2010.a. toimus I kursuse hambatehnika tudengite pühitsemise rituaal.

Tuulisel kevadpäeval riietati pühitsetavad kaitseriietusse, neilt eemaldati üleliigsed hambad ja nad pidid demonstreerima tööriistade kasutamist .

III kursuse meistertehnikuks pürgijad olid rahul esmakursuslaste poolt pakutud kookidega.

Kookide hindamine ja jätkupühitsemine toimus 22.septembril, kokku oli osavõtjaid 45 noort hambatehnikut.