Skip to main content

Eelkursus kandideerijaile 2013

Hambatehnika õppetool korraldas 27., 29. ja 30. mail ühepäevase lühikursuse hambatehnikuks kandideerijale pakkumaks võimalust käelise oskuse kandideerijale selgitamiseks ja õppekeskkonnaga tutvumiseks. Kursusest osavõtt ei taga automaatselt kandideerimise edukust ja sissesaamist kõrgkooli.

Kava:

12.00 - 16.00 Ruumis 220 sissejuhatav instrueerimine, hamba modelleerimine, traadi painutamine etteantud joonise järgi; oma töö analüüs, töökoha koristamine. Igaks päevaks on 14 kohta, registreeruda saab vaid üheks päevaks.