Skip to main content

Edukate üliõpilaste tunnustamine

Rektor kutsus vastuvõtule ja tunnustas käskkirjaga hambatehnika erialal väga heade õpitulemuste ja eriala arendamise eest :

Merike Paas  (1 k ), Tiina Alango (3 k) , Kristel Kallas (3 k) ja  Kätlin Käsper (3 k).