Skip to main content

Avati uus püsiekspositsioon

29.detsembril 2014.a. valmis ja 5.jaanuaril 2015 avati kõrgkooli jaoks hambatehnika õppetooli vahetus läheduses uus püsiekspositsiioon, mis tutvustab peamiseid proteesiliike, taime-, sega- ja lihatoiduliste üla- ja alalõugu, proteesipuhastamise vahendeid. Osa eksponaate (vööthüään, pruunkaru, ilves jm) pärineb Tallinna Loomaaialt.