Skip to main content

Üliõpilaste uurimuslike tööde kandideerimisest konkurssidel

Soovitused  uurimuslike tööde kandideerimiseks konkurssidel

Õppetool soovitab töö kõrge kvaliteedi tagamiseks (A-tulemuse saavutamiseks) mitte teha mööndusi
teaduspõhiste allikate leidmisel ja kajastamisel.

Kirjanduse ülevaates peab autor oskama võrrelda erinevaid seisukohti, vajadusel neid vastandades. Väga oluline on viidata õppetoolis varem tehtud ja avaldatud (teesid 2010) uuringutele.

Eriline osa on metoodikas oma tegevuste selgitamine ja tõendamine, tõendus- ja teaduspõhise kirjanduse valiku selgitamisel, kasutades selleks ka eesti keeles publitseeritud nõuete selgitusi (Hammas, 2009).

Arutelu lõpus on vajalik soovituste esitamine järgmiste sarnaste töödega seoses: mida uurida teistmoodi või rohkem jne. Varasemaid tulemusi, mis õpetoolis tehtud, tuleb oma tulemustega võrrelda.