Skip to main content

Õppetoolis kaitsti 2 diplomitööd

24.jaanuaril 2011.a. kaitsesid diplomitöid Britta Šafranovski (Hambatehnikas kasutatava II ja III klassi kipsi paisumise võrdlemine) ja Tuuli Toom (Ortodontilise traadi joodise liidese tugevuse mõõtmine), mõlemad saavutasid maksimumhinde "A". Töid retsenseerisid Marit Paljak ja Heleri Arula, tööde juhendaja oli Tõnu Kauba.

Kutseliste hambatehnikute seltsi esinaine Jekaterina Kruusimäe märkis kaitsmiskomisjoni liikmena, et need tööd on töötavale hambatehnikule selgelt kasulikud, tulemused on rakendatavad igapäevases töös.