Skip to main content

Õpetajaleht hambatehnika õppest

4.veebruaril 2011.a. ilmus Õpetajalehes hambatehnikuid tutvustav lehekülg, intervjueeriti kutseliste hambatehnikute seltsi esimees Jekaterina Kruusimäed ja õppetooli juhataja Tõnu Kaubat.