Skip to main content

Tutvustus

Meditsiinitehnilise hariduse keskus on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli struktuuriüksus, mis loodi 2017. aastal suurendamaks erialade vahelist koostööd nii õppetöö kui ka rakendusuuringute ja arendustegevuste osas. Keskusesse on koondunud kolm õppekava: farmatseudi, hambatehniku ning optometristi õppekava.
Keskuse eesmärk on pakkuda kaasaegses  ja innovaatilises õppekeskkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud õpet farmaatsia, hambatehnika ja optomeetria õppevaldkonnas ning olla nimetatud valdkondades kompetentsikeskuseks. Samuti on võetud eesmärgiks edendada õpetatavaid kutsealasid teadus- ja arendustegevuses (sh rakendusuuringute kaudu), korraldada täienduskoolitusi, mõjutada rahvastiku tervisekäitumist ja aidata kaasa tervisliku elukeskkonna kujundamisele.