Skip to main content

Tegevusterapeut

Tegevusteraapia tegeleb inimese tegevusvõimet mõjutavate tegurite väljaselgitamise ning igapäevategevustes osaluse parandamisega ning inimese füüsilise ja psüühilise seisundi mõjutamisega eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu. Tegevusteraapia eriala on väga laiahaardeline, õpitakse aineid, mis aitavad inimest ja tema olemust terviklikumalt mõista. Õppetöös vahelduvad loengud, seminarid ja praktikumid ning iga õppeaasta lõpus on praktika väljaspool kooli praktikabaasides. Kui Sulle meeldib inimestega tegeleda ja aidata edendada nende igapäevaelus vajalike tegemistega toimetulekut, siis on tegevusteraapia eriala kindlasti sobiv valik. 

Täiendavat infot tegevusteraapia kohta leiad Liis Niilo artiklist Tagasi tegutsema!, tegevusterapeudi kutsestandardist, Eesti Tegevusterapeutide Liidu kodulehelt, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi artiklist Tegevusteraapia õpetab ja arendab oskusi igapäevaelus paremini hakkama saamiseks ning Töörööbiku saatest tegevusterapeudi rolli kohta Diakooniahaiglas

Tule õppima tegevusterapeudiks!
Tutvu vastuvõtutingimuste ja ajakavaga siin!


(Tegevusterapeudi õppekava 4. kursus 2021/2022 õppeaastal)