Skip to main content

Rakendusuuringud algasid 2006. a.

Hambatehnika õppetoolis alustati rakendusuuringutega 2006.aasta septembris, mil üldteemaks valiti "Hambatehnoloogias kasutatavate materjalide omaduste uuurimine". Teema valiku aluseks oli vajadus süvendatult uurida materjalide erinevaid, eeskätt mehhaanilisi omadusi ning kasutada saadud teadmisi hambatehnika eriala arendamises.

Uuringute käivitamine võimaldas tõusta senise kutseõppe tasandilt kõrghariduse tasandile.

Vaata ka http://riks.ttk.ee/index.asp?action=102&tid=13412

Rakendusuuringud on lepingu alusel koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga kuni 2017