Skip to main content

Norlys

Õendusvõrgustiku Norlys peamine eesmärk on avardada ja süvendada erialaseid teadmisi, oskusi ning mõtteviisi edendades tudengite ja õppejõudude mobiilsust kõrgkoolide ja riikide vahel. Projekti eesmärgiks on välja töötada partnerkõrgkoolide ühised intensiivkursused. Igal kevadel toimub ühes partnerkõrgkoolis intensiivkursus, kus osalevad kliinilise õenduse õppejõud ja tudengid saavad jagada uusi õppimis- ja õpetamismeetodeid ning teadmisi. 

Partnerid:

Mikkeli University of Applied Sciences, Soome
Uppsala University, Rootsi
Karolinska Institutet, Rootsi
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norra
Metropolitan University College, Taani
Novia University of Applied Sciences, Soome
Turku University of Applied Sciences, Soome
Tallinn Health Care College, Eesti
University of Iceland, Island
VIA University College, Taani
Riga Medical College of the University of Latvia, Läti