Skip to main content

Õed tagasi tervishoidu

Õed tagasi tervishoidu 

780 tundi

Eesmärk: Koolituse eesmärk on täiendada ja kaasajastada õendusalaseid teadmisi ja oskusi õdedel, kes ei tööta õena ja ei ole kantud tervishoiutöötajate registrisse. Koolituse läbimine aitab  ette valmistada tervishoiuvaldkonnas mittetöötavaid õdesid õe teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks, mis on vajalik nende kandmiseks tervishoiutöötajate registrisse.

Sihtrühm: õed, kes ei ole kantud tervishoiutöötajate registrisse.

Projektijuht: Kadri Kööp, RN

Õpiväljundid:

  • Teab a- ja antiseptika põhimõtteid ja oskab neid seostada õe tööga, teab vajalikke nakkustõrjemeetodeid haiglainfektsioonide ennetamisel tagamaks patsiendi/kliendi ja personali ohutut keskkonda;
  • Oskab valida õendusabi osutamiseks patsiendikeskseid õpetamismeetodeid vastavalt teostatavale toimingule;
  • Oskab teostada kliinilise õenduse toiminguid simulatsiooni keskkonnas tuginedes tõenduspõhisusele.

Toimumise aeg: 01.09-13.11.2015

Kursuse algus kell 11:00

Toimumise koht: Kännu 67, Tallinn

Kursus on osalejatele tasuta.

Õppekava
Tunniplaan