Skip to main content

Praktika

Tegevusterapeudi õppekavast umbes viiendik moodustab praktika (57 EAP), mille eesmärgiks on kinnistada teooriaõppes saadud teadmisi ning seminaride ja praktikumide käigus omandatud oskusi tegevusteraapia läbiviimisel erinevate häirete ja tegevusvõime piirangutega inimestel. 

Esimese aasta praktika igapäevaelu tegevused ja lokaalne kontekst (9 EAP) eesmärgiks on õppida tundma erinevas eas inimeste igapäevaseid toiminguid nende lokaalses kontekstis. Praktikabaasideks on lasteaiad, eakate pansionaadid, päeva- ja sotsiaalkeskused, kus on võimalik vaadelda tervet last ja  tervet eakat.

Järgnevatel aastatel toimuvad tegevusteraapia praktikad (igaüks 12 EAP) on suunatud konkreetsetele sihtgruppidele: teisel aastal lapsed ja noored, kolmandal tööealised ja neljandal eakad. Antud praktikate eesmärgiks on kinnistada teooriaõppes omandatud teadmisi ning seminaride ja praktikumide käigus omandatud oskusi tegevusteraapia läbiviimisel erinevate häirete ja tegevusvõime piirangutega inimestega. Praktikabaasideks on (sõltuvalt sihtgrupist): erivajadustega laste ja noorte koolid, rehabilitatsiooniasutused, haiglad, abivahendifirmad, hooldekodud, vaimse tervise keskused, erapraksised. 

Neljandal aastal läbitakse ka diplomieelne praktika (6 EAP), mille eesmärgiks on arendada ja rakendada praktikas teooriaõppes omandatud teadmisi ning eelnevate praktikate jooksul saadud kogemusi ja eetilisi tõekspidamisi. Juba tegevusterapeudina töötav üliõpilane saab praktika ära arvestada osana tööst. 

Õppeaja jooksul tuleb läbida ka projektipõhine praktika (6 EAP), mille eesmärgiks on saada praktiline projektitöö kogemus reaalselt teostatava projekti kaudu.