Skip to main content

Ämmaemanda õppekava praktika

Ämmaemanda õppekaval on praktika kõigi moodulite lahutamatu osa, mis täiendab ja kinnistab läbi õppekava teooriaõppes õpitut. Praktika moodustab ämmaemanda õppekava mahust (270 EAP) minimaalselt 110 EAP. Praktika käigus saavutatud teadmised ja oskused ning hoiakud on sõnastatud õpiväljunditena aineprogrammides kõrgkooli õppeinfosüsteemis Tahvel. Ämmaemanda õppekavas läbitav praktika sisaldab ka õenduse praktikat, kuna lõpetaja võib asuda tööle nii õe kui ämmaemandana. Praktikaid on võimalik sooritada ka välismaal, nt Erasmus+ õpirändena kõrgkooli partnerite juures. Praktika on korraldatud vastavalt kõrgkooli nõukogus kinnitatud Õppekorralduseeskirjal ja EL direktiividele ämmaemanda kutselePraktika toimub nii simulatsiooni- kui ka töökeskkonnas.

Ämmaemanda õppes  läbitakse praktika, mille jooksul täidetakse DIRECTIVE 2005/36/EC 07.09.2005 esitatud nõuded:

1. Vähemalt 40 raseda nõustamine, mille hulka kuulub vähemalt 100 sünnituseelset külastust.

2. Vähemalt 40 raseda sünnituseelne jälgimine raseduse jooksul.

3. Vähemalt 40 sünnituse vastuvõtmine; kui sünnitajate vähesuse tõttu ei ole võimalik nii palju sünnitusi vastu võtta, võib see arv olla vähemalt 30, tingimusel et üliõpilane on abiks lisaks veel 20 sünnituse vastuvõtmisel.

4. Aktiivne abistamine kuni 2 tuharseisus lapse sünnituse vastuvõtmisel; kui selliste sünnitajate vähesuse tõttu ei ole see võimalik, võib see toimuda simulatsioonina.

5. Lahklihalõike tegemine ning sünnitusteede terviklikkuse taastamine.

6. Vähemalt 40 raseduspatoloogiaga naise (riskiraseda) sünnituseelne jälgimine.

7. Vähemalt 100 sünnitusjärgse naise ja terve vastsündinu läbivaatus koos jälgimise ja hooldusega.

8. Erihooldust vajavate vastsündinute, sealhulgas enneaegsete, ülekantud, alakaaluliste või haigete vastsündinute ning nende emade jälgimine, nõustamine ja hooldus.

9. Ämmaemandus naistehaiguste, tüsistunud sünnituste ning haigete vastsündinute ja imikute puhul.

10. Õendus ja ämmaemandus sise- ning kirurgiliste haigete puhul.

Nende nõuete täitmiseks täidab ämmaemanda õppekava üliõpilane praktika tööraamatu, mille saab osta kõrgkooli raamatukogust. Raamatusse sissekanded kinnitavad juhendajad tööpitsati ning allkirjaga iga praktika ajal. 5. kursuse lõpus kinnitab õppur ja õppekava juht direktiivide nõuete täitmise, mis on õppekava lõpetamise eelduseks.

Tavapärane õppeprotsess kõrgkoolis sisaldab esmalt teooriaõpet, seejärel eelkliinilist praktikat, siis simulatsioonõppe praktikume enne ja pärast praktikat töökeskkonnas ehk praktikbaasis. 

Esimesel aastal läbitakse kliinilise õenduse toimingute praktika- esmalt simulatsioonikeskuses õendustoimingud harjutades ning seejärel töökeskkonnas haiglates üle Eesti. 

Teisel õppeaastal on normaalse raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi praktika, mis toimub sünnitusmajades üle Eesti. Antud praktika raames omandatakse baaspädevused madala riskiga rasedate antenataalse jälgimiseks, normaalse sünnituste juhtimiseks ning vastuvõtmiseks ning sünnitusjärgses osakonnas ema ja vastsündinu hooldamise, nõustamise ning imetamise õpetamiseks.

Kolmanda õppeaasta alguses on taas kliinilise õenduse praktika, mille eesmärk on anda süvendatud teadmised ja oskused sise- ning kirurgilise haige õendusest. Kolmanda õppeaasta kevadsemestril toimub ka riskiraseduse ja naistehaiguste praktika, mida läbitakse Naistekliinikutes üle Eesti. 

Neljandal õppeaastal toimub mitmeid erinevaid praktikaid: Intensiivõenduse praktika, Vaimse tervise õenduse praktika ning patoloogilise sünnituse praktika, mille käigus omandatakse baaspädevused erakorraliste situatsioonide lahendamiseks ämmaemanduses ja enneaegse või haige vastsündinu hooldamiseks. 

Viimasel õppeaastal, 5. kursusel, paikneb Esmatasandi tervishoiu praktika, mis toimub tervise- ja perearstikeskustes üle Eesti kogukonna ämmaemanduse ja pereõe pädevuste omandamiseks. Kutsealase arengu ja juhtimise praktika, mida sooritatakse nii lasteosakondades kui ka õendus- või ämmaemandusjuhi juures ning üliõpilase individuaalsest professionaalsest arengust lähtuvalt.   Valikainena on võimalus läbida Projektipõhist praktikat või ingliskeelset valikpraktikat Practical Training Early Postpartum Discharge 5 EAP ulatuses.

 

Üliõpilased registreerivad ennast praktikabaasidesse Moodle keskkonnas kindlaks määratud ajal. Praktika korraldamisel arvestatakse praktikabaaside võimalusi üliõpilaste kvaliteetseks juhendamiseks praktiseerivate ämmaemandate ja õdede poolt. Igaks õppeaastaks koostatakse praktikate ajalise paiknevuse tabel, mis tugineb teooriaõppe paiknevusele ning praktikabaaside võimalustele praktikantide kvaliteetseks juhendamiseks. 

Praktikat juhendavad kõrgkooli erialaaine õppejõud ja praktikabaasides kõrgharidusega õed ja ämmaemandad, kes on läbinud mentorikoolituse. Praktika juhendamine on korraldatud praktikabaasides erinevalt. Tavapäraselt on sünnitustoas ühe mentori juhendada kuni kaks üliõpilast. Praktika toimub praktikabaasi poolse mentori töögraafiku alusel, sh nii öövalvetes kui ka nädalavahetustel. Õppejõud analüüsivad praktika lõppedes praktika korraldust, üliõpilaste toimetulekut ja õppimise võimalusi töökeskkonnas. Erialapraktikad lõpevad praktikakaitsmise seminari ja praktikaeksamiga kõrgkoolis. Praktikaprotsessi kokkuvõtted analüüsitakse ja vastavalt nendele planeeritakse järgmiste õppeaasta praktikad. Juhendamine ja infovahetus toimub e- õppekeskkonnas Moodle.

Praktikabaasil on õigus kehtestada nõuded õppuri praktikal osalemiseks. Üliõpilased peavad kandma kõrgkooli praktikariided, pestavast materjalist jalatseid ning ees- ja perekonnanimega nimesilti- täpsem info riietuse kohta on siin. Enne praktikale suundumist tuleb esitada tervisetõend ning üldjuhul vaktsineerida end B-hepatiidi, gripi  ja Covid-19 vastu. Samuti ei ole lubatud pikad lahtised juuksed, sõrmused ja geelküüned nakkuste leviku vältimiseks. Kõrgkooli praktikakorralduse ja praktika ajalise paiknevuse kohta leiate rohkem infot alamenüüst praktika

Töötamist abiämmaemandana on võimalik arvestada õpingute ajal ka praktika osana. 

Suuremad praktikabaasid:

AS Rakvere Haigla

SA Narva Haigla

SA Viljandi Haigla

SA Pärnu Haigla

Tallinna Kiirabi

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

Kuressaare Haigla SA

SA Ida-Viru Keskhaigla

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

 

Ämmaemanda õppekava praktikate osas kontakteeru praktikat koordineeriva õppejõuga:

 • Contact image

  Riin Rosenperk

  Ämmaemanda õppekava õppejõud-õpetaja

  • riin.rosenperk@ttk.ee
  • 417
 • Contact image

  Kätlin Kikerpuu

  Praktikaspetsialist

  • katlin.kikerpuu@ttk.ee
  • 671 1764
  • 101