Skip to main content

Töötajate tunnustamise kord

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 14.02.2012. a otsusega nr 1.1

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord

 1. Üldsätted Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise korra eesmärgiks on:
  1.1. tähelepanu osutamine kõrgkooli praegustele või endistele töötajatele silmapaistvate töötulemuste, arendustegevuse, uurimistöö või pikaajalise ja tulemusliku töötamise eest, töötaja juubeli ja/või pensionile jäämise puhul;
  1.2. tähelepanu osutamine kõrgkooli mainet edendava tegevuse eest piirkondlikul, üleriiklikul või rahvusvahelisel tasandil, silmapaistva ja aktiivse kõrgkoolisisese, kõrgkoolivälise ja/või erialase tegevuse eest;
  1.3. reguleerida ja kirjeldada kõrgkooli töötajate ning koostööpartnerite tunnustamise viise ja vorme.
 2. Töötajate tunnustamine:
  2.1. Suuline esiletõstmine kollektiivi ees;
  2.2. töötaja õnnitlemine rektoraadi/nõukogu ja/või struktuuriüksuse juhi poolt juubeli, lapse sünni, abiellumise puhul, tunnustamise vormiks on lillekimp;
  2.3. kõrgkooli tänukirja andmine vastavalt tänukirja statuudile;
  2.4. töötaja nimetamine kõrgkooli auliikmeks vastavalt kõrgkooli auliikme statuudile;
  2.5. töötaja esitamine pikaajalise (25 aastat) ja eduka töö eest Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja saamiseks;
  2.6. hinnalise kingituse andmine silmapaistvate tulemuste eest oma valdkonna arendamisel ja/või kõrgkoolist töölt lahkumisel pärast pikemaajalist tulemuslikku töötamist;
  2.7. kõrgkoolis kohaldatavad aunimetused on järgmised:
  ​2.7.1. parim õppejõud, kes valitakse Üliõpilas- ja õpilasesinduse koordineerimisel ja avalikustatakse kevadel edukate üliõpilaste/õpilaste vastuvõtul;
  2.7.2. professionaalseim tugitöötaja, kes valitakse personalispetsialisti koordineerimisel iga aasta detsembrikuus;
  2.7.3. aasta kolleeg, kes valitakse personalispetsialisti koordineerimisel iga aasta detsembrikuus;
  2.8. kõrgkoolis kohaldatavad tunnustused ja meelespidamised on eelkõige kõrgkooli meened, õnnitluskaardid, lilled ning jäädvustamine kõrgkooli kodulehel ja/või kõrgkooli aastaraamatus.
 3. Kõrgkooli koostööpartnerite tunnustamine:
  3.1. Kõrgkooli koostööpartnereid tunnustatakse kõrgkoolile osutatud teenete eest ja tunnustamise vormiks on kõrgkooli tänukiri vastavalt tänukirja statuudile ja jäädvustamine kõrgkooli kodulehel ja/või kõrgkooli aastaraamatus.
 4. Kandidaatide esitamine:
  4.1. Põhjendatud ettepanekuid töötajate ja koostööpartnerite tunnustamiseks saavad teha kõik kõrgkooli töötajad, struktuuriüksused, üliõpilas- ja õpilasesindus, nõunike kogu ja kõrgkooliga seotud ettevõtted, asutused, koostööpartnerid;
  4.2. ettepanekud esitatakse kirjalikult rektori nimele, need registreeritakse vastavalt kõrgkooli asjaajamiskorrale;
  4.3. auliikmeks nimetamise otsustab nõukogu, teised tunnustamised rektor;
  4.4. kõrgkooli rektorile jääb õigus otsustada töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise üle juhtudel, mis käesolevas korras ei ole ära reguleeritud.
 5. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord vaadatakse üle kord kolme aasta jooksul või vajadusel sagedamini.