Skip to main content

Rektori ametiraha statuut

KINNITATUD kõrgkooli nõukogu 14.11.2006. a otsusega nr 9.1

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori ametiraha statuut

 1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori ametiraha (edaspidi: rektori ametiraha) on rektori ametiseisundit sümboliseeriv regaal.
 2. Rektori ametiraha on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli omand.
 3. Rektori ametiraha antakse inauguratsioonil rektorile üle ministri, eelmise rektori või Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu vanima liikme poolt.
 4. Rektori ametiraha kandmise õigus on ainult ametisse valitud rektoril järgmiste sündmuste korral:
  4.1.Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli pidulikel akadeemilistel üritustel;.
  4.2 pidulikel ametikohtumistel teiste kõrg- või ülikoolide rektoritega;
  4.3 pidulikel riiklikel üritustel Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ametlikult esindades;
  4.4 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sisestel muudel üritustel rektori äranägemisel.
 5. Üheaegselt ametirahaga võib kanda ka muid au- ja teenetemärke.
 6. Ametiraha hoitakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli seifis.
 7. Ametiraha kujutist võib trükistel ja mujal reprodutseerida ainult rektori kirjalikul eriloal.
 8. Rektori ametiraha statuudi kinnitab ja teeb selles vajaduse korral muudatusi kõrgkooli nõukogu.