Skip to main content

Personalipoliitika

Personalipoliitika eesmärk ja põhimõtted

- Personalipoliitika eesmärk on väärtustada ning arendada kõrgkooli töötajaid ühtsete põhimõtete järgi,
rakendada töötajate teadmisi, oskusi, kogemusi ning hoiakuid kõrgkooli eesmärkide saavutamiseks.

- Personalipoliitika kirjeldab kõrgkooli väärtushinnanguid ja organisatsioonikultuuri ning aitab tagada
kõrgkooli tulemuslikkuse ja konkurentsivõime.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli personalipoliitika