Skip to main content

Dokumendiregister ja teabepäringud

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on võimalik tutvuda kõrgkooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.Dokumendi sisuga, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. 

Alates 01.09.2023-st on dokumendid leitavad: https://adr.pinal.edu.ee/et/?orgId=86 


Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaalis.

 

Dokumendi andmeid määratlemata "Otsi" klahvile vajutades avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt .

Isikuandmete kaitse  - Kõrgkooli sissetulev ja väljaminev kirjavahetus registreeritakse dokumendiregistris, tagades isikute eraelu puutumatus. Kirjavahetus eraisikutega on registri avalikus vaates juurdepääsupiiranguga - dokumendiregistris ei avalikustata eraisikute isikuandmeid sisaldavaid dokumente. Registri avalikus vaates on näha saatja/saaja initsiaalid ning dokumendi pealkiri kujul, mis ei kuva pöördumise sisu.
Informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Teabenõude saate meile edastada, kui soovite teavet, mis on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis juba olemas. Teabenõudele vastame Avaliku teabe seadus alusel viie tööpäeva jooksul selle registreerimisest. Vajadusel võib tähtaega pikendada 15 tööpäevani.

NB! Kui taotlete teavet, milles sisalduvad teie või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga isikuandmed, palume esitada teabenõue koos oma isikut tõendava dokumendiga enda isiku tõendamiseks ja teatada teabele juurdepääsu alus ja eesmärk (tulenevalt Avaliku teabe seaduse § 14 lg 2).

Selgitustaotlusega saate küsida asutuse seisukohti, tõlgendusi või praktilist infot. Selgitustaotlusele vastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

Märgukirjaga saate juhtida asutuse tähelepanu mõnele üldisele probleemile või puudusele asutuse töös, edastada teavet, teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks, teada anda teile teadaolevast õigusrikkumisest, mis ei puuduta otseselt teie enda õigusi või teha ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks. Märgukirjale vastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

Teabenõuet on võimalik esitada:
• E-posti aadressile: info@ttk.ee
• postiaadressile: Kännu 67, 13418 TALLINN
• elektrooniliselt, täites alljärgneva teabenõude vormi:
 

 • Contact image

  Maiu Rüü

  Dokumendihalduse spetsialist

  • maiu.ruu@ttk.ee
  • 671 1701
  • 113