Skip to main content

Pärnu linna teenetemärgi saavad ka haigla arst, õde ja tervishoiukõrgkooli rektor (21.03.2019)

Pärnu linnavolikogu otsustas anda teenetemärgi seitsmele pärnakale, nende seas Pärnu haigla neuroloog Katrin Antsovile, õde Aita Kütile ja Tallinna tervishoiukõrgkooli rektor Ülle Ernitsale.
Teenetemärk number 106 antakse Pärnu haigla II sisehaiguste osakonna juhatajale Katrin Antsovile neuroloogiliste haiguste kaasaegse ravi ja neuroloogia eriala arendamise eest Pärnu linnas ja maakonnas. Antsov on hoolt kandud selle eest, et neuroloogiliste haigete, eeskätt insuldihaigete vastuvõtt ja ravi oleks kiire ja efektiivne ning vajadusel saaksid nad kiiret abi kõrgema ravietapi haiglates. Rohkem kui 30 aasta jooksul Pärnumaa inimesi ravinud Antsov on kasutusele võtnud mitmeid uusi diagnostika- ja ravimeetodeid, sealhulgas neurofüsioloogia ja kompuutertomograafia.
Teenetemärgi number 107 pälvis Tallinna tervishoiukõrgkooli rektor Ülle Ernits panuse eest õendusalase kõrgharidusõppe laienemisel Pärnu linna ja projekti „Kool haiglas“ eestvedamise eest. Projekt „Kool haiglas“ on oluliselt aidanud leevendada väljaõppinud õdede puudust Pärnu linna ja maakonna tervishoiuasutustes ning avardanud pärnakate võimalusi omandada kõrgharidust kodukoha lähedal. 2018. aastal lõpetas Tallinna tervishoiukõrgkooli esimene, 27st uuest õest koosnev Pärnu õendustudengite grupp, praegu õpib Pärnu haiglas veel kaks õendustudengite gruppi.

Vaata ka:

Med24

Good News

Pärnu Postimees