Skip to main content

Milleks tervishoiutöötajatele ettevõtlusõpe? (12.11.2019)

 

Milleks tervishoiutöötajale ettevõtlusõpe? Sellist küsimust olen kohanud sageli, nii õpetajate kui õpilaste poolt. Ettevõtlus seostub ikka ettevõtjate ja ärijuhtidega, kirjutab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ettevõtluse ja juhtimise õppejõud Raili Alandi. Kuid ettevõtlusõpe rakenduslikus kõrgkoolis ja veel tervishoiuga seonduvatel aladel ei tähenda, et haiglad õdedest tühjaks jäävad ja kõik ettevõtjateks hakkavad. Vastupidi, eesmärk on kujundada enda ja tööga hästi hakkama saavaid ning oma eriala nautivaid tervishoiutöötajaid, kes mõistavad ka iseenda rolli töörahulolus ja isiklikus heaolus. Ettevõtlik töötaja on võtmeisik ka igas kollektiivis. Lisaks, ka tervishoius võivad tulevikus ristuda eriala ja ettevõtlus.

Muutused ühiskonnas eeldavad valmisolekut nendega kohanemiseks

Olen õppejõud õenduse õppetoolis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning õpetan ühe ainena ettevõtlust ja juhtimist. Ettevõtluse õppeaine sain omale kevadsemestrist ja olen ainet andnud kolmele grupile, sügisest sain neli järgmist gruppi. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on ettevõtluse aine kõigile õenduse üliõpilastele kohustuslik põhiliselt seetõttu, et õdede roll tervishoius on pidevas arengus ja muutustes ning kogu ühiskonnas on õdedel üha suurem vastutus. Paljud õed teevad iseseisvaid vastuvõtte, mis tähendab, et nad peavad olema suutelised juhtima iseenda tööd, patsiente ja nende lähedasi kui ka oskama töötada meeskondades. Lisaks juhtimisele on vajalik motivatsiooni hoidmine nii iseendas kui teadmised, kuidas motiveerida patsiente, et nad võtaksid vastutuse enda tervise eest. Ettevõtlustundides arendame ka suhtlusoskust, mis on õdede töös üks olulisemaid oskusi, kõik tunnid toimuvad arutlevas vormis ning aine lõppeb äriplaani tutvustamisega kaasüliõpilastele. Ettevõtluse õppeaine on vajalik, et kohandada tudengeid iseseisvaks tööeluks. Isiklikult leian, et ettevõtlusaine on vajalik igale inimesele, sest oskused, mis toetavad finantsilist mõtlemist, meeskonnatööd ja suhtlemist, ideede genereerimist, loovust ning motivatsiooni, ei ole vajalikud ainult koolipõhiselt, vaid elus laiemalt.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on ettevõtlus aine lisaks veel integreeritud teiste õppeainetega, näiteks on tudengitel kohustuslik läbida projektipõhine praktika. Need ained on omavahel põimunud, sest mõlemas aines on tudengitel endal suur vastutus, nad tulevad välja oma äriideedega ja projektidega ning leiavad meeskonna, kellega projekt ka ellu viia, õppejõud on kõrval toetav mentor. Ettevõtlusaine annab oskused ja arusaamised projektide ja äriplaanide koostamiseks ning analüüsi põhjal tagasiside, kas tudengi idee on teostatav või vajab täiendavat lihvimist.

Särasilmne õpetaja motiveerib õpilasi töö- ja elukooliks

Olles ise Tervishoiu Kõrgkooli vilistlane, mäletan hästi tundide sisu ja kursusekaaslaste arvamust aine osas. Nüüd, võttes aine õpetamise üle, oli minu jaoks kohe selge, et tunnid tuleb muuta loovamaks. Esimese semestri põhjal oli mul praeguseks sügissemestriks juba palju ideid ja mõtteid, kuidas soovin ainet edasi arendada. Uued mõtted ja eneseareng on suuresti tulnud tänu Edu ja Tegu ettevõtlusõppe koolitusprogrammile. Koolitusprogrammi raames käisime igal õppesessioonil erinevates ettevõtetes ning iga ettevõtte esindaja on meile tutvustanud, milliseid väärtuseid ja hoiakuid nad ootavad tulevastelt töötajatelt. Peamised väärtused on loovus, ettevõtlikus, meeskonnatöö oskus, kommunikatsioon ja ausus. Neid samu väärtuseid püüan arendada nii endas, et saaksin olla oma tudengitele eeskujuks, kui ka arendada neid oskusi oma tudengites.

Isiklikult meeldib mulle tutvustada ettevõtlusainet tundidena, kus õpetan, juhendan ja toetan tudengeid olema ettevõtlikumad. Nimetangi seda teiste sõnadega ettevõtlikkusaineks, sest tudengid, kes õpivad ja töötavad spetsiifilises valdkonnas nagu on seda tervishoid, võib aine nimetus „ettevõtlus ja juhtimine“ esialgu ära ehmatada. Esimeses tunnis püüan luua võimalikult positiivse aine kirjelduse ning räägin eesmärkide seadmisest läbi motivatsiooni. Teiseks väljun nendes tundides akadeemilisest õhkkonnast ja kutsun ettevõtlusõpet loovaks aineks. Kui ideed ja mõtted jäävad eetilisuse piiridesse, siis ei ole olemas nendes tundides õigeid ega valesid arvumusi. Eesmärk on suunata tudengeid võtma vastutust oma tuleviku eest ning et nad oskaksid märgata erinevaid võimalusi, kuidas olla ettevõtlikumad nii professionaalses karjääris kui ka isiklikus elus. Ettevõtlusõpe ei ole ainult oma äriga alustamise õpetus, vaid valmistab ette erinevateks sotsiaalseteks suheteks läbi meeskonnatöö arendamise ning toetab tudengeid olema loovamad, produktiivsemad ja motiveeritumad, mis tuleb kasuks igas eluetapis ja –valdkonnas.

Mäletan oma õppimise ajast, kui oluline on särasilmne ja teadlik õpetaja. Õpilastele muudab tunni huvitavaks õpetaja, kes oskab olla nii mentoriks kui eeskujuks. Õpetaja peab kiirelt muutuva keskkonnaga hästi toime tulema, sest praeguses ühiskonnas on igas suunas arengud väga kiired. Proovin ka seda oma töös silmas pidada, et endast parim anda.

Loe artiklit siit!