Skip to main content

Mitmepere psühhoteraapia grupid skisofreeniahaigete ravis

Mitmepere psühhoteraapia grupid skisofreeniahaigete ravis.

Multifamily Psycho-educational Groups (McFarlane’s model) in the treatment of schizophrenia patients

Kursus toimub inglise keeles.

8 tundi

Eesmärk: anda ülevaade McFarlane’s grupiteraapia mudelist (Multifamily psychoeducation groups – MFPG) skisofreeniahaigete ravis, hoolduses ja toimetulekus ühiskonna- ja pereliikmena.
Sihtrühm:õde, ämmaemand, kooliõde, arst
Koolitaja: Luisa Brito, Phd, Professor at the Nursing School of Coimbra, Portugal
Õpiväljundid:

  • Teab MFPG olemus, põhimõisteid ja selle rakendamise võimalusi;
  • Teabb grupiteraapia mõju skisofreeniahaige patsiendi, tema pere ja kogukonna koostoimes;
  • Tunneb MFPG rakendamisega seotud prioriteete, kaasamise kriteeriume ja sellega seonduvaid probleeme.

Toimumise aeg:  02.06.2015
Toimumise koht: Kännu 67, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Kursuse algus kell 10:00
Kursus on osalejatele tasuta.

 Õppekava