Skip to main content

Esmaste tervisenäitajate mõõtmine ja nende tõlgendamine (baaskoolitus)

Esmaste tervisenäitajate mõõtmine ja nende tõlgendamine (baaskoolitus)

8 tundi

Eesmärk: anda teadmisi apteekrite rollist esmatasandi tervishoius ja esmaste tervisenäitajate
mõõtmise teoreetilistest aspektidest.
Sihtrühm: apteekrid, farmatseudid, proviisorid
Koolitaja:Mirge Orasmaa, MSc, RN
Õpiväljundid:
tunneb esmase tervisenõustamise ja patsiendiõpetuse põhiprintsiipe;
peab kinni a- ja antiseptika nõuetest;
oskab saadud tulemusi dokumenteerida.
Toimumise aeg ja koht:  25.03.2015 Kohtla- Järve Lehe 12                                

Kursuse algus kell 10:00
Kursuse hind: 65 eurot

Õppekava